هزینه های بهداشتی در ایتالیا: بار فزاینده ای بر خانوارها

یافته های Fondazione Gimbe بر افزایش نگران کننده هزینه های مراقبت های بهداشتی برای خانوارهای ایتالیایی در سال 2022 تأکید می کند و سؤالات جدی اجتماعی و بهداشتی را ایجاد می کند.

بار مالی فزاینده بر واحدهای خانواده

تجزیه و تحلیل انجام شده توسط Fondazione Gimbe یک روند نگران کننده را نشان می دهد. در طول سال 2022، خانواده های ایتالیایی مجبور بودند بار قابل توجهی را برای هزینه های مراقبت های بهداشتی متحمل شوند. این وضعیت سوالات جدی اجتماعی و بهداشتی را ایجاد می کند.

افزایش فشار مالی برای واحدهای خانواده

داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی که مستقیماً توسط خانواده‌های ایتالیایی انجام می‌شود تقریباً به آن رسیده است 37 میلیارد یورو در 2022. نسبت به سال های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به طور مشخص، بیش از 25.2 میلیون خانواده مجبور به تخصیص میانگین بودند 1,362 یورو برای هزینه های مراقبت های بهداشتی. افزایش بیش از 64 یورو نسبت به سال قبل: بار قابل توجهی است.

نابرابری های منطقه ای و خطرات بهداشتی

آنچه به وضوح نمایان می شود یک نابرابری سرزمینی مشخص است. در مناطق Mezzogiorno، که در آن ارائه سطوح ضروری مراقبت اغلب ناکافی است، مشکلات اقتصادی تأثیر شدیدتری دارند. در این مناطق بیش از 4.2 میلیون خانواده باید هزینه های مراقبت های بهداشتی را محدود می کرد. علاوه بر این، بیش از 1.9 میلیون نفر به دلایل اقتصادی مجبور به ترک خدمات مراقبت های بهداشتی شدند. وضعیتی که بیش از 2.1 میلیون خانواده بی بضاعت را در معرض خطرات بهداشتی قرار می دهد و شکاف عمیق در دسترسی به مراقبت را برجسته می کند.

نیاز به سیاست های هدفمند در برابر فقر

رئیس Fondazione Gimbe، نینو کارتابلوتا، بر ضرورت اتخاذ سیاست هایی با هدف مبارزه با فقر تأکید می کند. نه تنها برای اطمینان از استاندارد زندگی آبرومندانه، بلکه برای رسیدگی به نابرابری ها در دسترسی به مراقبت و جلوگیری از عواقب جدی سلامتی برای آسیب پذیرترین قشر. Cartabellotta به ویژه برجسته می کند خطر وخامت بیشتر در جنوب ایتالیا. در این زمینه‌ها، تأثیرات بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با معرفی خودمختاری متمایز بدتر شود.

در سال 2022، تجزیه و تحلیل در ایتالیا نیاز به اطمینان را نشان داد مراقبت عادلانه و در دسترس برای همه، کاهش هزینه ها برای خانواده ها و پل زدن بر نابرابری های منطقه ای. تنها از طریق سیاست های مشخص با هدف مبارزه با فقر و تقویت سیستم مراقبت های بهداشتی ملی می توان از سلامت هر شهروند ایتالیایی صرف نظر از شرایط اقتصادی یا محل سکونت به طور موثر محافظت کرد.

منابع

شما همچنین ممکن است مانند