بهترین مدرک کارشناسی ارشد بهداشت و پزشکی در سال 2024

مروری بر مسیرهای آموزشی پیشرفته برای متخصصان بهداشت و درمان

نوآوری و تخصص: استادان آینده

In 2024از حوزه بهداشت و درمان و پزشکی انواع برنامه های کارشناسی ارشد مبتکرانه و بسیار تخصصی را ارائه خواهد داد. در این میان، کارشناسی ارشد در ارزیابی و مدیریت فناوری سلامت در مدرسه عالی اقتصاد و مدیریت سیستم‌های بهداشت و درمان - Altems به دلیل تمرکز بر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) و کاربردهای آن در زمینه مراقبت‌های بهداشتی ملی و منطقه‌ای متمایز است. این برنامه کارشناسی ارشد که قرار است از ژانویه 2024 شروع شود، 1500 ساعت آموزش در قالب آخر هفته ارائه می دهد.

کارشناسی ارشد متمرکز بر مراقبت و مدیریت

یکی دیگر از برنامه های مرتبط است کارشناسی ارشد دانشگاه در مدیریت مراقبت های اولیه و منطقه ای "متخصص حرفه ای" - MACUP، ارائه شده توسط LUM | دانشکده مدیریت. این برنامه کارشناسی ارشد بر آموزش متخصصان در زمینه مراقبت های اولیه با هدف بهبود مراقبت های بهداشتی منطقه ای متمرکز است. با مدت زمان 1500 ساعت و هزینه 600 یورو، این برنامه کارشناسی ارشد یک رویکرد ترکیبی را با آموزش آنلاین و حضوری ارائه می دهد که از فوریه 2024 شروع می شود.

رهبری و مدیریت در بخش بهداشت و درمان

برای کسانی که علاقه مند به مدیریت و رهبری مراقبت های بهداشتی هستند، برنامه های کارشناسی ارشد مانند آنچه در آن وجود دارد وجود دارد مدیریت شرکت بهداشت و درمان (MAS) - کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین بهداشت و درمان ارائه شده توسط مدرسه بازرگانی لوئیس. این برنامه 12 ماهه کارشناسی ارشد، که از اکتبر 2024 شروع می شود، بر مدیریت مسائل سازمانی و حسابداری در مراکز بهداشتی و درمانی متمرکز است. با هزینه 13,000 یورو، برای کسانی طراحی شده است که می خواهند مهارت های خود را در مدیریت شرکت مراقبت های بهداشتی توسعه دهند.

بخش های طاقچه و کارشناسی ارشد تخصصی

در نهایت، برای کسانی که به دنبال تخصص در بخش های خاص هستند، استاد آندوسکوپی پیشرفته "لوئیجی باربارا" در دانشگاه بولونیا آموزش جامعی را در زمینه آندوسکوپی پیشرفته ارائه می دهد. این برنامه یک ساله، با هزینه 2,000 یورو، برای ارائه مهارت های تخصصی در زمینه پزشکی، بهبود مراقبت های بهداشتی و کاهش هزینه های مرتبط با خطاهای تشخیصی طراحی شده است.

در سال 2024، طیف وسیعی از برنامه های کارشناسی ارشد در زمینه مراقبت های بهداشتی و پزشکی، ارائه فرصت هایی برای تخصص و پیشرفت حرفه ای برای پزشکان، پرستاران و متخصصان مراقبت های بهداشتی. این برنامه ها که از نظر مدت زمان، هزینه و تخصص متفاوت هستند، نشان دهنده سرمایه گذاری قابل توجهی در حرفه متخصصان مراقبت های بهداشتی است.

منابع

شما همچنین ممکن است مانند