مرور گروه

حفاظت عمران

حفاظت مدنی و دفاع مدنی ستون اصلی در برابر حوادث طبیعی ، فاجعه و شرایط اضطراری است. داوطلبان و متخصصان درگیر در سیستم های تاب آوری به اطلاعات لازم برای عملکرد بهتر در مواقع اضطراری بزرگ نیاز دارند.

اورژانس اصلی و مدیریت هراس: چه کارهایی باید انجام داد و چه کارهایی نباید در حین و بعد از زلزله انجام داد

برای یک شهروند عادی، رویداد لرزه ای همیشه یک لحظه استرس بزرگ است. با رعایت چند قانون ساده می‌توان در محدوده‌های معینی، این استرس را به اندازه کافی مدیریت کرد