مرور گروه

احاطه کرده

اخبار هلیکوپتر ، هواپیما و آمبولانس هوایی از جهان. اورژانس زنده جالب ترین حرفه ها ، هواپیماها و دستگاه ها را برای بهبود قابلیت جستجو و نجات یک سرویس HEMS توصیف می کند.

HEMS ، چه نوع هلیکوپتری برای نجات هلیکوپتر در ایتالیا استفاده می شود؟

بیایید در مورد نجات HEMS صحبت کنیم: اگرچه اغلب تصور می شود که نجات هلیکوپتر از یک مدل هلیکوپتر استفاده می کند ، اما این امر همیشه در همه مناطق و موقعیت هایی که در آن خدمات HEMS ، SAR ، AA مورد نیاز است صادق نیست.