مرور گروه

آموزش

نقش حیاتی تریاژ در فوریت های پزشکی

چگونه تریاژ بخش اورژانس مراقبت های بهداشتی را بهینه می کند ماهیت تریاژ بخش اورژانس در بخش اورژانس (ED) یک فرآیند اساسی برای مدیریت فوریت های مراقبت در یک محیط پرفشار با محدودیت…

موارد جدید در دوره های آموزشی پزشکی 2024

سفری از طریق نوآوری و توسعه حرفه ای آموزش مداوم پزشکی یک عنصر کلیدی در به روز نگه داشتن متخصصان مراقبت های بهداشتی در مورد آخرین اکتشافات و اقدامات است. در سال 2024، پیشنهادهای آموزشی برای پزشکان و…

مشاغل بهداشتی بیشترین تقاضا را در سال 2024 دارند

چشم انداز در حال تحول از حرفه های مراقبت های بهداشتی بخش مراقبت های بهداشتی به طور مداوم در حال تحول است، و همراه با آن، نیازهای حرفه ای نیز وجود دارد. در سال 2024، برخی از نقش های مراقبت های بهداشتی به ویژه در تقاضا ظاهر می شوند که منعکس کننده تغییر…

پرتقاضاترین تخصص های پزشکی سال 2024

نگاهی به روندهای فعلی در تخصص پزشکی رشته پزشکی به طور مداوم در حال تحول است و به همراه آن نیاز به تخصص. در سال 2024، برخی از تخصص های پزشکی به دلیل تقاضای خود در بخش مراقبت های بهداشتی برجسته شده اند.…

آموزش اضطراری پیشرفته

نوآوری ها و تحولات در آموزش مدیریت اضطراری جهانی نوآوری در آموزش اضطراری آموزش در زمینه مدیریت اضطراری به طور مداوم در حال تحول است تا تهدیدات بهداشتی را در یک جهان به طور فزاینده ای جهانی و…

اهمیت BLS در محل کار

چرا هر شرکتی باید در آموزش کمک های اولیه سرمایه گذاری کند؟ اهمیت BLS در محل کار در محیط کار، ایمنی کارکنان یک اولویت اساسی است. یکی از جنبه‌های مهم این ایمنی، آموزش پشتیبانی از زندگی اولیه (BLS) است. اینها…

انقلاب هوش مصنوعی در آموزش پزشکی

چگونه هوش مصنوعی آموزش پزشکی را متحول می کند هوش مصنوعی در آموزش پزشکی هوش مصنوعی (AI) در حال تحول در بخش های مختلف است و حوزه آموزش پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با سریع و مداوم…

مسیر تبدیل شدن به یک خلبان هلیکوپتر نجات

راهنمای دقیق برای خلبانان مشتاق هلیکوپتر EMS مراحل اولیه و آموزش برای تبدیل شدن به یک خلبان هلیکوپتر خدمات فوریت های پزشکی (EMS)، داشتن گواهینامه خلبانی هلیکوپتر تجاری ضروری است که به یک فدرال نیاز دارد…

اهمیت مدرک کارشناسی ارشد در حوزه مراقبت های ویژه

گامی رو به جلو در آموزش با کیفیت مراقبت های بهداشتی معنی و هدف برنامه های کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه برنامه‌های کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه، مانند برنامه‌هایی که توسط دانشگاه ادینبورگ، دانشگاه کاردیف و سایر اروپایی و جهانی ارائه می‌شوند…

مسیرهای پرستار شدن: مقایسه جهانی

ایالات متحده، اروپای غربی و آسیا در مقایسه آموزش پرستاری آموزش پرستاری در ایالات متحده در ایالات متحده، تبدیل شدن به یک پرستار ثبت شده (RN) مستلزم تکمیل یک برنامه آموزش پرستاری معتبر است. اینها…