مرورگر برچسب

عناوین

مهمترین داستانها و عناوین عناوین در اورژانس زنده امروز!

مهمترین داستانها را مستقیماً از حوزه نجات پیدا کنید! موارد اضطراری ، گزارش موارد ، آمبولانس و اخبار بین المللی EMS برای متخصصان.

جستجو و نجات سازمان های مردم نهاد: آیا این غیرقانونی است؟

پرواز خصوصی جستجو و نجات سازمان های غیردولتی که در سراسر دریای مدیترانه فعال است ، هرج و مرج و بحث زیادی را ایجاد می کند. به همین دلیل NGO ها نمی توانند از آن استفاده کنند. ENAC (سازمان هواپیمایی کشوری ایتالیا) - همراه با