TOP 5 -hätä- ja terveydenhuollon työmahdollisuudet maailmanlaajuisesti

Tämän kuukauden 5in mielenkiintoisin työpaikka Emergency Live -palvelussa. Valintamme auttaa sinua saavuttamaan hätätilanteessa haluamasi elämän.

EMS-ammattilaiset, etsitkö uutta työtä?

Joka päivä EMS ja pelastusasiantuntija voi löytää verkossa uusia ideoita paremman elämän parantamiseksi, ideoiden parantamiseksi työpaikat. Mutta jos tarvitset ehdotuksia taitojesi ylläpitämiseksi muun tyyppisissä tehtävissä, jotka ovat mukana EMS: ssä tai terveydenhuollon ympärillä olevassa teollisuusyrityksessä, tässä me olemme!

Emergency Live näyttää joka viikko joitain houkuttelevimmista asemista Euroopassa EMS: n ja pelastustoiminnan suhteen. Unelmoitko toimimasta a ensihoitaja Zermatt? Haluatko nähdä joka päivä Rooman kauniita perintökohteita ajaessasi ambulanssia? (Ei, en todellakaan tiedä mitä se ajaa ambulanssia Roomassa!)
Me näytämme sinulle TOP 5 -työpaikka pääset suoraan linkeillemme!

SIJAINTI: Syyria

ASEMA: Hätätilan koordinaattori

Toimeksianto

Työnimike: Hätäkoordinaattori - Syyria

Koodi: SR-53-1077

Tehtäväasema: Damaskos

Aloituspäivä: 01 / 09 / 2019

Sopimuksen kesto: 6 kuukautta

Raportointi: Hätäyksikön päällikkö

Valvonta: Maajoukkue

huollettavien: Nro

Hankkeen yleinen tausta

INTERSOS on äskettäin allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan SARC: n kanssa maassa, ja se pystyy vihdoin toimimaan ja perustamaan läsnäolonsa Syyriassa. INTERSOSilla on vakaa läsnäolo alueella (Libanon, Irak ja Jordania), jossa on monialaista ohjelmaa, joka keskittyy kaupunki- ja maaseutualueilla sijaitsevien Syyrian pakolaisten humanitaariseen apuun. Toimintamme kiinnittää erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin, jotka tarjoavat koulutusta, virkistystä ja psykologista tukea naisille ja lapsille, jotka ovat vaarassa väkivallasta ja väärinkäytöstä. INTERSOS on nyt perustamassa toimintaansa Syyriassa, joka keskittyy lähinnä ensisijaisiin terveydenhuolto- ja koulutusaloihin. Tavoitteena on vahvistaa niihin liittyviä peruspalveluja haavoittuville ihmisille eri puolilla maata.

Tutustu lisää ja hae täällä

SIJAINTI: Kaikkialla maailmassa

ASEMA: Hätätilanteeseen vastaaminen - ohjelma-asiantuntija

Haluatko olla uusi hätätilanteita käsittelevä ohjelma-asiantuntijamme hätätilanteissa? Sitten olet ehdokas, jota etsimme.

Ehdokas on tärkein ohjelmallinen henkilö yhdessä hätätilanteissa. Hätätilanteisiin perustuva tiimi koostuu tiimin johtajasta, logistiikan ja jakelun asiantuntijasta ja hätätilanteisiin vastaamisesta vastaavasta asiantuntijasta. Emergency Response Program Specialist, hätätilanteisiin vastaamisen tiimin jäsen, ottaa käyttöön ohjelmallisia arviointeja, koordinoi asiaankuuluvia sidosryhmiä, suunnittelee ja aloittaa hätäohjelmien toteuttamisen.

Joukkue on tarkoitettu työskentelemään olemassa olevissa maatoiminnoissa tai uusien yritysten perustamisessa. Ryhmää voivat myös täydentää muut tarpeista riippuvat henkilökunnat, esimerkiksi ylimääräiset ydinosaamisen ohjelmalliset johtajat. Ryhmän jäsenet työskentelevät kokoaikaisissa sopimuksissa, jotka on sijoitettu jopa 75: iin vuodessa ja suorittavat lyhyen aikavälin toimeksiantoja jopa 6-kuukausia. Tämän tarkoituksena on tukea NRC: tä tukemalla hätätilanteita maailmanlaajuisesti. Käyttöönottoihin voi sisältyä tarpeiden arviointi, koordinoinnin aloittaminen ja vaaditun ensivastatoiminnan aloittaminen asianomaisella alueella, kunnes ne luovutetaan pysyvälle henkilöstölle.

Ihanteellinen ehdokas on joku, jolla on:

 • Osoitettu tekninen asiantuntemus kahdessa tai useammassa seuraavista ohjelmallisista alueista: Suojelu ja NFI: t, leirinhallinta tai UDOC-lähestymistapa, WASH, hätätilanteissa tapahtuva koulutus, hätäapu ja elinkelpoisuus
 • 3-5-vuoden toimintakokemus hätäohjelmien kehittämisessä ja hallinnassa
 • Kansainvälinen kansalaisjärjestöjen kokemus
 • Kokemus strategisesta ajattelusta ja suunnittelusta, kykenee asettamaan painopisteitä, valmistelemaan hallittavia työsuunnitelmia ja arvioimaan edistymistä
 • Tärkeimpien humanitaaristen avunantajien sääntöjen ja määräysten tunteminen
 • Käytännön tietämys suojelun valtavirtaistamisesta, markkinalähtöisistä toimitusmekanismeista, laajamittaisista jakeluista
 • Kokemus nopeatempoisista ja epävarmoista työympäristöistä, mukaan lukien etäasemat
 • Kokemus monimutkaisissa ja haihtuvissa yhteyksissä
 • Englanninkielinen sujuvuus, sekä kirjallinen että suullinen. Ranskan ja / tai espanjalaisen omaisuuden tuntemus
 • Dokumentoidut / todistetut tulokset, jotka liittyvät aseman vastuualueisiin
 • Henkilö, joka on erittäin joustava tehtävissä
 • Edellinen NRC-kokemus on arvostettu.

Naisten ehdokkaita kannustetaan voimakkaasti

Me tarjoamme

 • Aloitus: syyskuu 2019
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 24 kuukaudet, joilla on mahdollisuus laajentaa
 • Palkka / etuudet: NRC: n yleisten ehtojen mukaan. Huomaa, että joissakin maissa saattaa esiintyä veroja
 • Asennukset ovat aina muita kuin perheenjulkaisuja.

LUE LISÄÄ JA KÄYTÄ TÄSTÄ

SIJAINTI: SOUTH SUDAN

ASEMA: TURVALLISUUSJOHTAJA

Etsimme erittäin pätevää, motivoitunutta Turvallisuuspäällikkö kykenee työskentelemään sekä kansallisten että kansainvälisten henkilökuntien sekä paikallishallinnon viranomaisten, YK: n järjestöjen, I / kansalaisjärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa tiettyjen tiimien kanssa vaikeissa, stressaavissa ja joskus epävarmoissa olosuhteissa.

Keitä me olemme?

Tanskan pakolaisneuvosto ja Tanskan Demining Group (DDG) on humanitaarinen, kansalaisjärjestö, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu 1956iin ja joka toimii yli 30-maissa ympäri maailmaa, mukaan lukien Etelä-Sudan. Kongon demokraattinen tasavalta / DDG täyttää toimeksiantonsa antamalla suoraa apua konfliktialueille, mukaan lukien pakolaiset, kotiseudultaan siirtymään joutuneet ihmiset ja vastaanottavat yhteisöt. Organisaation tehtävänä on keskittyä humanitaariseen hätäapuun, kuntoutukseen, konfliktien jälkeiseen elpymiseen ja humanitaariseen miinojen torjuntaan.

Tanskan pakolaisneuvosto (DDG) on yhdessä Tanskan Demining Groupin (DDG) kanssa toiminut Etelä-Sudanissa 2005in jälkeen aluksi keskittymällä turvallisten ja tukevien olosuhteiden tarjoamiseen naapurimaista palaaville pakolaisille yleisen rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

2012-2013issa Kongon demokraattinen tasavalta avasi toimintansa Ylä-Niilin ja Unityn valtioissa vastatakseen sinisen Niilin valtiosta ja Etelä-Kordofanista (Sudan) tulevista suurista pakolaisvirroista. Pakolaisvastauksen lisäksi Kongon demokraattisessa tasavallassa on sittemmin aktiivisesti vastattu sisäisistä konflikteista kärsivien pakolaisten humanitaarisiin tarpeisiin tarjoamalla integroituja lähestymistapoja.

Yhteensä 430in kansallista henkilökuntaa, 50in ulkomailla työskentelevää henkilökuntaa ja noin 20: n dollarin vuotuista talousarviota toteutamme parhaillaan monialaisia ​​toimia tarjoamalla humanitaarisia palveluita, jotka keskittyvät CCCM: ään, suojaan, SGBV: hen, FSL: hen, suojaan ja infrastruktuuriin. 5-kenttien (Ajuong Thok, Bentiu, Maban, Malakal ja Aburoc) sisäisiä pakolaisia ​​ja pakolaisia.

Postin tarkoitus

Malakal Protection of Civilians (PoC) -sivuston perusteella turvallisuuspäällikkö auttaa lisäämään humanitaarisen yhteisön pääsyä vaurioituneille väestöille tietoturvatiedon jakamisen, koordinoinnin ja kenttäarvioinnin avulla. Kansalaisjärjestöjen turvallisuusneuvonantaja antaa analyysiä ja neuvoja muille alueella toimiville kansainvälisille humanitaarisille järjestöille ja edustaa myös kansalaisjärjestöjä laajemmissa koordinointimekanismeissa.

Turvallisuuspäällikkönä on kriittinen rooli turvallisten ja konfliktien kannalta herkkien ohjelmien tekemisessä humanitaarisen yhteisön kautta vahvan kontekstin ja turvallisuuden arvioinnin sekä paikallisen ympäristön ymmärtämisen avulla, jotta se voi vastata haitallisten väestöryhmien tarpeisiin PoC: n sisällä ja sen ulkopuolella. Turvallisuuspäällikkö helpottaa myös koulutusta kursseille, jotka käsittelevät muun muassa: henkilökohtainen turvallisuuskoulutus, vartijakoulutus, kuljettajankoulutus, viestintäkoulutus ja vaaratilanteiden hallinnan koulutus.

Vaikka Malakal on työasemana, turvallisuuspäällikön odotetaan suorittavan säännöllisiä arviointeja muualla Ylä-Niilin osavaltiossa ja tarvittaessa muualla.

Malakalin kansainvälisen yhteisön tukemisen lisäksi turvallisuuspäällikkö toimii myös Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuuskeskuksena Malakalissa.

Vastuut

Edustus ja koordinointi

 • Pidä säännöllisesti kokouksia kansalaisjärjestöjen turvallisuus- ja turvallisuuspisteiden kanssa.
 • Edustaa valtiosta riippumattomia järjestöjä tietoturvakeskuksena paikallisessa alueellisen turvallisuuden johtoryhmässä (ASMT), valmistelee kokous- ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
 • Edustaa valtiosta riippumattomien järjestöjen humanitaarista yhteisöä (soveltaen eri organisaatioiden hyväksymiä rajoja) yhteydenpidossa asiaankuuluvien kansallisten sidosryhmien (edunsaajayhteisön, paikallishallinnon, paikallisten aseellisten toimijoiden) turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Koordinoi turvallisuuteen liittyvää toimintaa PoC: n sisällä ja sen ulkopuolella UNMISSin (UNPOL, FPU, UNDSS jne.) Asiaankuuluvien osien kanssa.
 • Kehitetään ja ylläpidetään avainhenkilöiden luetteloita henkilöstön osallistumisesta turvallisuuden hallintaan. Toimi yhteys humanitaaristen kumppaneiden sekä turvallisuus- ja turvallisuusvirastojen / henkilöstön (myös paikallisten toimijoiden) välillä.
 • Edustaa humanitaarisen keskuksen turvallisuuden parantamista tarvittaessa.

LUE LISÄÄ JA KÄYTÄ TÄSTÄ

SIJAINTI: Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

POSITION: Epidemiologian neuvonantaja

MSF-OCA-EPIDEMIOLOGIA- JA JULKISEN TERVEYDENMUKAISUUSTIETO

Epidemiologian ja kansanterveyden tiedustelupalvelun (EPHI) tiimi on monialainen tiimiryhmä, joka koostuu epidemiologeista (Lontoon, Amsterdamin ja Berliinin toimistoissa), kansanterveysalan asiantuntijoista sekä GIS- ja eHealth-asiantuntijoista. Tiimi tukee MSF: n kenttä- ja päämajatiimiä tekemään näyttöön perustuvia, tietoon perustuvia päätöksiä lääketieteen ja kansanterveyden toiminnasta. Tämä saavutetaan:

 1. tehokas ja asianmukainen tietojen keruu valvontajärjestelmissä, terveystietojärjestelmässä (HIS), terveysarvioinnissa ja -tutkimuksissa, operatiivisessa tutkimuksessa ja taudinpurkaustutkimuksessa ja vastauksissa
 2. näiden tietojen analysointi ja tulkinta
 3. toimintamalli, joka perustuu vahvaan kenttäepidemologiaan, GIS-järjestelmään ja kansanterveyskapasiteettiin ja joka tarjoaa helposti asiantuntija-apua
 4. teknologian innovaatio, tietojen visualisointi, tutkimusmenetelmät ja operatiiviset tutkimukset näiden toimien tehostamiseksi.

TYÖN TARKOITUS

MSF OCA-epidemiologit tukevat terveyden seurantaa ja tietojen hallintaa, tarjoavat nopean reagoinnin taudinpurkauksiin ja hätätilanteisiin sekä helpottavat kenttätutkimuksia ja tukevat operatiivista tutkimusta. Tätä epidemiologista kapasiteettia tarvitaan vahvistamaan rutiinitietojen keräämistä ja analysointia sekä parantamaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, mukaan lukien kenttähankkeiden operatiivinen tutkimus.

Vaikka suurin osa MSF: n OCA-epidemiologin ajasta käytetään tällaiseen kenttätukeen, jokaisella epidemiologian tiimin jäsenellä on myös erityisaloja. Tämän vuoksi postin haltijalla on todistettu kokemus epidemiologiasta, tautipesäkkeistä ja humanitaarisesta tuesta sekä asiantuntemus tietyssä, asiaankuuluvassa epidemiologisessa aiheessa (ks. Luettelo ensisijaisista aiheista).

PÄÄASUTUKSET JA VASTUUT:

 1. Tuetaan MSF OCA: n strategista suunnitelmaa epidemiologisten toimien osalta, mukaan lukien tukeminen MSF OCA: n operatiiviseen tutkimustoimintaan.
 2. Toteuta MSF OCA EPHI -ryhmän visio ja strategia yhteistyössä muiden tämän ryhmän jäsenten kanssa.
 3. Paranna tietohallintoa ja tietopohjaista päätöksentekoa MSF OCA: ssa.
 4. Tuetaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa MSF OCA: ssa hyödyntämällä vertaisarvioituja tutkimus- ja akateemisia yhteyksiä epidemiologisen työn ja työtovereiden tiedottamiseen käyttämällä ulkoisia resursseja ja uusia teknologisia välineitä; ja levittää alan kannalta merkityksellisiä operatiivisia tutkimuksia.
 5. Tarjoa epidemiologista asiantuntemusta tukemaan tai suoraan toteuttamaan poikkileikkaustutkimuksia ja yhteisöllisiä arviointeja kenttähankkeissa.
 6. Tarjota epidemiologista asiantuntemusta, jotta voidaan parantaa taudinpurkausten havaitsemista, tutkimista ja vastaamista tukemalla seurantajärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa (esim. Terveyslaitoksen, yhteisöpohjaisen, median ja sosiaalisen median seuranta) ja taudinpurkaustutkimusta käyttäen asianmukaisia ​​välineitä ja teknologioita. Tämä tapahtuu suorien toimien avulla kentällä, kenttäpohjaisten epidemiologien tukeminen tai etätuki.
 7. Tarjotaan tarvittaessa lisää epidemiologista kapasiteettia hätätilanteisiin kentällä.
 8. Tarjoa asiantuntemusta erityisestä epidemiologisesta aiheesta, johon voi sisältyä
 9. Tukea epidemiologisen työn laatua MSF: n tehtävien salkun puitteissa, antamalla oikea-aikaista ja vankkaa neuvontaa terveysneuvonantajalle, lääkärikoordinaattorille ja muille asiantuntijaneuvojille Medical Support Team -järjestelmän kautta.
 10. Tarjota tukea ja mentorointia kenttäepidemiologeille, mukaan lukien kenttäkäyntien suorittaminen kenttähenkilöstön kouluttamiseksi ja neuvomiseksi epidemiologisesta toiminnasta.
 11. Anna asiantuntija-apua ja teknistä tukea OCA: n kansanterveysosaston kollegoille ja muille MSF: n yksiköille (esim. Operaatiot ja humanitaariset asiat) epidemiologia-alan kysymyksistä ohjelmien laadun parantamiseksi.
 12. Kehitetään ja helpotetaan kenttähenkilöstön epidemiologian koulutusta sisäisillä ja risteyksellisillä kursseilla sekä etä- ja kenttäkoulutuksella ja varmistetaan tiedon siirtäminen uudelle materiaalille.
 13. Rakenna ja ylläpitää verkostoja MSF: ssä ja asiaankuuluvissa ulkopuolisissa laitoksissa ja asiantuntijoissa yhteistyön muodostamiseksi ja tietojen vaihtamiseksi.
 14. Edustaa MSF: ää akateemisessa ja kansanterveysyhteisössä sekä tiedotusvälineissä, yrityksissä ja kannattajissa.
 15. Hallitse työalueen taloudellisia resursseja; säännöllisten taloudellisten ennusteiden laatiminen toiminnasta ja menojen hallinnasta MSF: n rahoituspolitiikan ja -menettelyjen mukaisesti.
 16. Ole Manson-yksikön ja MSF UK: n aktiivinen jäsen; tukemalla MSF UK: n strategista suunnitelmaa ja laajempaa MSF: n toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

LUE LISÄÄ JA KÄYTÄ TÄSTÄ

SIJAINTI: Irak

ASEMA: Terveydenhoitaja

Laaditaan laadukkaita terveyspalveluja ja edistetään ehdotuksen tavoitteiden saavuttamista suunnitellussa aikataulussa ja talousarviossa. Rakenna paikallisen terveysryhmän valmiuksia tarjoamalla asiaankuuluvaa valvontaa, koulutusta ja teknistä tukea. Edistää hankkeen etenemisen seurantaa ja raportointia.

Projektin yleiskatsaus

Vastauksena Irakin meneillään olevaan kriisiin, Medairin ohjelma tarjoaa hätäapua Irakin pakolaisten, paluumuuttajien ja isäntäyhteisöjen hyväksi Duhokissa, Ninewassa, Kirkukissa ja Salah-al-Dinin maakunnissa. Hankkeisiin kuuluvat ensisijainen terveydenhuolto, suojelu ja NFI-apu, monikäyttötuki ja WASH. Koska Irakin ohjelma toimii Medair Lähi-idän ohjelman puitteissa, alueella odotetaan yhteistyötä, koordinointia ja hankkeiden yhteistä oppimista.

TyöpaikkaJa ehdot

Sijaitsee Mosulissa kaikilla kenttätyönä tai kliinisillä töillä Telkaifissa, Telafarissa ja Mosulin kaupunginosissa, Ninewan maakunnassa, Irakissa. Katsokaa Medairin työtäIrak.

Aloituspäivämäärä / alkusopimuksen tiedot

Niin pian kuin mahdollista. Kokopäiväinen, 12 kuukautta.

Tärkeimmät toiminta-alueet

Terveydenhoito

 • Vastaa määrättyjen terveyshankkeiden toteuttamisesta, hallinnoinnista ja valvonnasta hanke-ehdotuksen toimintasuunnitelman sekä kansallisten ja kansainvälisten ohjeiden mukaisesti. Suorita säännöllisiä retkiä klinikoille ja muille terveydenhuollon palveluille tukeen ja valvontaan.
 • Varmistetaan, että säännölliset seuranta- ja arviointiarvioinnit tehdään. Varmista ohjelman laatu, ja raportit tehdään asiaankuuluville kenttäjohtajille. Anna panos edunsaajien osallistumisen sisällyttämiseen kaikkiin hankkeen osa-alueisiin.
 • Tarkkaile tietojen keräämistä Medairin ja ulkopuolisten kumppaneiden asettamien vaatimusten ja määräaikojen mukaisesti. Osallistu maan strategian ja avunantajien ehdotusten kehittämiseen.

Henkilöstöhallinto

 • Hallitse tiimiä, mukaan lukien rekrytointi, päivittäinen johtaminen, kehittäminen ja koulutus jne. Terveystiimi voi sisältää sertifioituja terveydenhuoltohenkilöstöjä (esim. Lääkärit, lääkärin avustajat ja sairaanhoitajat) ja muuta terveydenhuoltohenkilöstöä (esim. Apteekki ja laboratoriotutkijat).
 • Helpottaa säännöllisiä tiimikokouksia tiimin kanssa, tarkastella yksittäisiä tavoitteita, varmistaa, että tiimin jäsenet saavat tietoa heidän työhönsä liittyvistä kysymyksistä ja tarjoavat mahdollisuuden palautteeseen.
 • Edistetään terveysryhmän terveyttä ja turvallisuutta varmistamalla turvaohjeiden, työterveyden ja -turvallisuuden sekä terveiden elinolosuhteiden ja käytäntöjen soveltaminen.

Varainhoito

 • Suunnittele, rakentakaa ja hallinnoi terveydenhuollon budjetteja yhteistyössä alan johtajien kanssa.
 • Koordinoi ja valvoo määrätyn terveysryhmän pieniä käteisvaatimuksia varmistaen, että kaikki vaaditut paperityöt suoritetaan tarkasti ja ajoissa.

Viestintä ja koordinointi

 • Edustaa Medairia paikallisviranomaisten, YK: n virastojen ja muiden kansalaisjärjestöjen tapaamisissa.
 • Kehitetään ja ylläpidetään asianmukaisia, säännöllisiä, avoimia ja tukevia viestintärakenteita osoitetun terveysryhmän, Medairin terveydenhuollon johtajien ja neuvonantajien sekä muiden asiaankuuluvien sidosryhmien (esim. Edunsaajat, paikallishallinnon virkamiehet, YK: n virastot ja muut kansalaisjärjestöt) kanssa.

Logistiikka

 • Hallitse kaikkia tarvittavia lääkkeitä, tarvikkeita ja laitteita asianmukaisella ja oikea-aikaisesti, jotta varmistetaan, että vähimmäisvarastot säilyvät ja tuotteet jaetaan oikein.

Laadunhallinta

 • Edistää ja käytä Medairin intranet-palvelua ja muita toimintatapoja.
 • Toteutetaan terveyspalvelujen tarjoamiseen liittyviä politiikkoja ja standardeja, kuten Sphere- ja HAP-standardeja, terveysministeriötä ja avunantajien suuntaviivoja sekä muita hyviä käytäntöjä.
 • Osallistu pyydettäessä Medairin sisäisiin työpajoihin ja etäopiskeluihin pysyäkseen muuttuvien trendien, uusien ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Team Spiritual Life

 • Mieti Medairin arvoja tiimin jäsenten, paikallisen henkilöstön, edunsaajien ja ulkoisten yhteystietojen kanssa.
 • Työskentele, elää ja rukoilkaa yhdessä kristillisen uskon perustuvassa tiimimme asetuksissa. Osallistu täysipainoisesti tiimisi rikkaaseen hengelliseen elämään, mukaan lukien joukkueen omistautumiset, rukoukset ja rohkaisutekstit.
 • Kannustetaan osallistumaan Medairin kansainväliseen rukousverkostoon ja osallistumaan siihen.

Tämä työnkuvaus kattaa tärkeimmät tehtävät, joita odotetaan. Muut tehtävät voidaan määrittää tarvittaessa.

Edellytykset

 • Kliininen tutkinto (lääkäri, apteekki, sairaanhoitaja, hammaslääkäri).
 • Vahva englannin ja arabian kielen työkokemus (puhunut ja kirjoitettu).

Kokemus / osaaminen

 • 3-vuosien jälkeinen lääketieteellinen ammattikokemus.
 • 2-vuoden kokemus kansainvälisten organisaatioiden terveyshankkeiden ja henkilöstön hallinnoinnista.
 • Voi kehittää hyviä suhteita kollegoihin, edunsaajiin, muihin virastoihin ja paikallisiin viranomaisiin.
 • Kyky ja halukkuus hallita projektin toteutusta.
 • Pystyy asettamaan selkeät tavoitteet henkilöstölle ja delegoimaan.
 • Erinomaiset organisaatiotaidot. Pystyy valvomaan useita tehtäviä ja priorisoimaan selkeästi.
 • Kyky toimia paineen alaisena ja hallita henkilökohtaisia ​​stressitasoja.
 • Luova, ennakkoluuloton, joustava, itsenäinen oppija.

LUE LISÄÄ JA KÄYTÄ TÄSTÄ