ઇમર્જન્સી લાઇવ અને ઇએમએસપીડિયા એ ઇમર્જન્સી સેક્ટરમાં કાર્યરત લોકો માટે સમર્પિત વિશિષ્ટ માધ્યમો છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિને, જે વિશ્વભરની કટોકટી સેવાઓ સુધારવા માંગે છે.
તમે જાહેર સલામતી સંશોધન, ઇએમએસ અભ્યાસ, કેસ રિપોર્ટ, બચાવ કામગીરી અથવા નિવારણ અને અકસ્માતોનું સંચાલન, જે કુદરતી રીતે થાય છે અથવા માનવીય ભૂલના પરિણામે અમારા એડિટરના ડેસ્ક પર યોગદાન આપી શકો છો.
તેમ છતાં આ વ્યાવસાયિકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા થોડાક પ્રયત્નો હેડલાઇન્સ સુધી પહોંચે છે, મોટાભાગના લોકો ખરેખર બચાવમાં ભાગ લેતા લોકો માટે જ જાણીતા છે (જીવન બચાવનારાઓ અને જેનું જીવન સાચવવામાં આવે છે). તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને ક્રેડિટ આપવાની અને આવા લોકો અને તેમનાં કાર્યોને લાયક હોવાનું ધ્યાન ખેંચવા માટે વધુ સારી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે.
તમે વિશિષ્ટ બનાવના તમારા પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવ અથવા અમુક કટોકટીની જીવન બચાવ સહાયો સાથે પણ ગણાવી શકો છો. અમારું સંપાદક તમને સામયિક માટે યોગ્ય સામગ્રી બનાવવામાં મદદ કરશે.
નીચેથી ભરો, કૃપા કરીને તમારા લેખનું શીર્ષક દર્શાવો. પબબ્લિકેશન માટે અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમને સંપર્ક કરીશું.