કંપની

રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ અને મુખ્ય મથક

પિયાઝેલ બાદલોકિયો 9 / બી
43126 પાર્મા
ઇટાલી
VAT નંબર IT02277610347
પર્મા 02277610347 11 / 03 માટે વ્યવસાયમાં નોંધણી
આરએએ એન. 225130

વહીવટી સંચાલક

કાર્લો આલ્બર્ટો ડી ગ્રાઝિયા

માર્કેટિંગ

લૌરા અલ્ઝપાઇડિ

ફાળો

ડેવીડ બર્નિરી (આઈટીએ - ENG) - સમાચાર
પાઓલા કામિઆ (આઇટીએ) - તબીબી સહાયક વ્યૂહરચનામાં વિશિષ્ટ
Marcello Sciarotta (BRA) – અગ્નિશામકો and EMS situation in Brazil
રોબર્ટ કાટેઝરે એમડી એમબીએ (ઇએનજી) - યુસીઆઇ, હોનારત મેડિકલ સાયન્સ માટેનું કેન્દ્ર