ઇટાલી, કોડોગ્નોમાં કોરોનાવાયરસ રોગ: લોકડાઉન શહેરની વાર્તા

શેરીઓ સાથે કોઈ નથી, જાહેર બગીચાઓમાં સોકર રમનારા બાળકો નથી. તે કોરોનાવાયરસ રોગના સમયમાં ઇટાલીના કોડોગ્નો છે. તે ગ્રાઉન્ડ શૂન્ય છે જે ચેપને કેવી રીતે પરાજિત કરી શકાય છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ સેટ કરે છે.

ફક્ત ઘરે જ રહીને, કોરોનાવાયરસ રોગનો ફેલાવો રોકી શકાય છે. ઉત્તરી ઇટાલીના નાગરિકો શહેરો કે જેમણે કોરોનાવાયરસ રોગનો પ્રથમ અને શક્તિશાળી ફેલાવો નોંધાવ્યો છે, તે દેશભરમાં અભૂતપૂર્વ લોકડાઉનનો સામનો કરી રહેલા સાથી ઇટાલિયન લોકો માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

હમણાં હમણાં, અહીં કોરોનાવાયરસ રોગથી લગભગ 200 સંક્રમિત થયાં છે, જેમાં 34 લોકોનાં મોત નીપજ્યાં છે, મિલાનની દક્ષિણપશ્ચિમમાં લગભગ 16,000 કિલોમીટર (60 માઇલ) દક્ષિણ પશ્ચિમમાં પો નદીની પાસે આવેલા 40 શહેરમાં.

લોકો તેમના મકાનોનું રક્ષણ કરતા નથી, પરંતુ જો તેઓ કરે તો, તેઓ પોતાને બચાવવા માટે માસ્ક પહેરે છે. ત્રણ અઠવાડિયામાં, રહેવાસીઓ વિશ્વથી, અને એકબીજાથી તેમના અલગતા માટે ટેવાયેલા થયા છે. યુદ્ધની જેમ, ખૂબ કાળજી લેવી જ જોઇએ. હેન્ડશેક શુભેચ્છાઓને સ્વીકૃતિના નવા સ્વરૂપો સાથે બદલવામાં આવે છે.

પરંતુ જો લોકો અંતરના નિયમોનું સન્માન ન કરે તો - માસ્ક ખૂબ ફરક પાડતા નથી - લઘુત્તમ 1 મી. અંતર. તેથી જ્યારે લોકો હવે મિત્રો અને સબંધીઓ સાથે મીટિંગ્સ અથવા ડિનરમાં હાજર રહી શકતા નથી, ત્યારે એક સ્થાનિક પishરિશ રેડિયો સ્ટેશન એ આ અંતરને આંશિક રીતે ભરવા માટે પગલું ભર્યું છે, નાગરિક સુરક્ષા એજન્સીના બુલેટિન સાથે અને મેયરના સંદેશા સાથે. આ કોરોનાવાયરસ રોગ. અસરગ્રસ્ત જીવન અને તેને હરાવવાનું મુશ્કેલ છે.

ટ્રેનો હવે સ્ટેશન પર રોકાતી નથી. કોઈ પણ રીતે, ક્યાંય જતું નથી. અને બિન-જરૂરી ચીજોની દુકાનો બંધ છે. કોડોગ્નો એક ભૂતિયા શહેર જેવું છે, હવે. પરંતુ મેયર, ફ્રાન્સિસ્કો પેસેરિની આશાવાદી છે. “તે યુદ્ધ છે. તે યુદ્ધ છે, પરંતુ અમારી જીતવાની દરેક સંભાવના છે.

સંબંધિત લેખો

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.