હરિકેન ડોરિયન બચાવ કામગીરી બાદ અગ્નિશામકો ઘરે પરત ફર્યા છે

ગેઇન્સવિલે અગ્નિશામકો બહામાઝથી પાછા આવ્યા છે જ્યાં તેઓ હરિકેન ડોરીયન દ્વારા ફટકારાયેલા સમુદાયોને મદદ કરે છે. પ્રથમ જવાબ આપનારાઓની ટીમે શોધ અને બચાવ પ્રયત્નોમાં સહાયક લિટલ અબેકોમાં પાંચ દિવસ પસાર કર્યા.

અગ્નિશામકોએ જાહેર કર્યું કે હરિકેન ડોરિયન છે તેઓએ ક્યારેય જોયું તેમાંથી એક ખરાબ. આ છ માણસોને બહામાસમાં ત્રણ દિવસ માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ સમુદાયોને મદદ કરવા અને શોધ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા પાંચ દિવસ રોકાયા હતા.

હરિકેન ડોરીઆને કારણે ઉભેલા કાટમાળ, કાટમાળ અને વિનાશ વચ્ચે, આ ક્રૂએ અત્યંત નિર્ણાયક દૃશ્ય જોયું. તેઓ અનુભવ દ્વારા નમ્ર થયા હતા અને ખરાબ પરિસ્થિતિને થોડી સારી બનાવવા માટે તેઓ જે કરી શક્યા તે કરી હતી. તેઓએ કોઈને જીવિત શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અથવા જો નહીં, તો એવા કેટલાક પરિવારોને બંધ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે જેઓ પ્રિયજનો ગુમ હતા, "રોજર્સે જણાવ્યું હતું.

જો તેઓ ઘરે આવ્યા, તો પણ તેઓ જાગૃતિ ફેલાવવાની ઇચ્છા રાખે છે કે બહામાઓને હજી પણ ટેકોની જરૂર છે. ઘણું કરવાનું બાકી છે, છતાં. ઘણા લોકો હજી પણ ગુમ છે, ઘણા પ્રાણીઓ હજી સહાય વિના છે.

તેઓ ખાતરી આપે છે કે ઘણી બધી સફાઇ અને બાંધકામ છે જે ઘણાં વર્ષોથી ચાલશે અને હું દરેકને તે જણાવવા માંગું છું કે તેમને હજી ઘણી સહાયની જરૂર છે.