શ્રેષ્ઠતાના બાળકોની ડિઝાસ્ટર કેર સેન્ટર્સ માટે ભંડોળની તક

ઓગસ્ટ 27, 2019 સુધીના બે પાઇલટ સાઇટ્સ સુધીના એપ્લિકેશનો સ્વીકારવામાં આવી

યુએસ આરોગ્ય અને માનવ સેવા વિભાગ (એચ.એચ.એસ.) ઓફ ઑફિસ સહાયક સચિવ સજ્જતા અને પ્રતિભાવ (એએસપીઆર) એ આ વર્ષની શરૂઆતમાં આરોગ્યસંભાળ અને બાળરોગ સંભાળ સમુદાય તરફથી આપત્તિઓ દરમિયાન વધુ વિસ્તૃત અને વિસ્તૃત બાળરોગ સંભાળ માટેના વિચારોની માંગ કરી હતી. એએસપીએઆર હવે શ્રેષ્ઠ બે બાળરોગ આપત્તિ સંભાળ કેન્દ્રોની સ્થાપનાને ટેકો આપવા માટે શ્રેષ્ઠતા ભંડોળ તકોની જાહેરાત (એફઓએ) ના ચિકિત્સા આપત્તિ સંભાળ કેન્દ્રોને મુક્ત કરે છે જે પાઇલટ સાઇટ્સ તરીકે સેવા આપશે.

બાળકો યુએસ વસતીના 25% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમના અનન્ય વિકાસ અને શારીરિક લાક્ષણિકતાઓને લીધે વિશેષ તબીબી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. બાળ ચિકિત્સા સંભાળ વિશિષ્ટ સાધનોની જરૂર છે, પુરવઠો અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ. જ્યારે વિશેષ બાળરોગ હોસ્પિટલો બાળકો માટે રોજિંદા ધોરણે બાળકોની ઉત્તમ સંભાળ પૂરી પાડે છે, જાહેર આરોગ્યની કટોકટી અને આપત્તિઓ દરમિયાન બાળરોગ સંભાળ પૂરી પાડવા માટે ખાસ વિચારણા કરવાની જરૂર છે.

એએસપીએઆર રાજ્યોની અંદર અને સમગ્ર રાજ્યની અંદરના હાલની ક્લિનિકલ ક્ષમતાઓને વધારીને બાળરોગના દર્દીઓ માટે આપત્તિ કાળજીમાં જાણીતા અંતરને સંબોધવા માટે મલ્ટીઅઅર યોજનાના ભાગ અને પાર્સલ તરીકે આ એફઓએને કલ્પના કરે છે. દ્રષ્ટિના ભાવિ તત્વોમાં ક્ષેત્રના સાધનો, મોબાઇલ તબીબી સુવિધાઓ, ટેલિમેડિસિન અને તાલીમ અને શિક્ષણ શામેલ હશે. અરજદારો જાહેર અથવા ખાનગી હોસ્પિટલ અને / અથવા કોર્પોરેટ આરોગ્ય સિસ્ટમ હોવી આવશ્યક છે. એપ્લિકેશન્સ ઓગસ્ટ 27, 2019 દ્વારા સબમિટ થવી આવશ્યક છે.

વધુ શોધો