Društvo

Registrirani ured i sjedište

Piazzale Badalocchio 9 / b
43126 Parma
Italija
PDV broj IT02277610347
Upis u Poslovni registar za Parma 02277610347 11 / 03
REA n. 225130

Direktor

Marina Boldrini

Marketing

Antonella Venturini
Sara Mannino

Radni stol

Mario Robusti
Francesca Domenichini

Saradnik

Davide Bernieri (ITA - ENG) - Vijesti
Paola Camia (ITA) - Specijalizirana za medicinsku logističku strategiju
Marcello Sciarotta (BRA) - Vatrogasci i EMS situacija u Brazilu
Robert Katzer MD MBA (ENG) - UCI, Centar za katastrofe medicinske znanosti