pregledavanje oznaka

Hepatektomija

Hepatektomija: kirurško uklanjanje jetre

Što je hepatektomija? Hepatektomija je kirurška operacija koja uključuje potpuno ili djelomično uklanjanje jetre. Možda će biti potrebno liječiti različita medicinska stanja kao što su tumori jetre, metastaze drugih vrsta raka, traumatska...

Hepatektomija: vitalni postupak protiv tumora jetre

Hepatektomija, ključna kirurška intervencija, uklanja dijelove bolesne jetre, spašava ljudske živote liječenjem različitih jetrenih poremećaja. Ovaj kirurški zahvat uključuje djelomičnu ili potpunu resekciju jetre, ovisno o...