Sve veći porast broja kreveta u privatnom sektoru u Italiji

U Italiji, situacija u pogledu dostupnosti bolničkih kreveta pokazuje značajne razlike među različitim regijama. Ova neravnomjerna raspodjela postavlja pitanja o jednakom pristupu medicinskoj skrbi u cijeloj zemlji

Krajolik bolničkih kreveta u Italiji: detaljna analiza

Najnoviji podaci iz Statistički ljetopis NZD-a, objavio je Ministarstvo zdravlja, otkriva detaljan pregled raspoloživosti bolničkih kreveta za obične hospitalizacije u Italiji 2022. Sveukupno, zemlja ima 203,800 kreveta za obične hospitalizacije, Od kojih je 20.8% nalazi se u ovlaštenim privatnim ustanovama.

Regionalne razlike u raspodjeli kreveta

Međutim, postoje značajne regionalne razlike u dostupnosti kreveta u javnim bolnicama. Ligurija ima 3.9 kreveta na 1,000 stanovnika, dok Calabria nudi samo 2.2. Ipak, potonja regija, zajedno sa Lazio a Autonomna pokrajina Trento, drži rekord u prisutnosti akreditiranih privatnih kreveta, s 1.1 na 1,000 stanovnika.

Trendovi rasta i utjecaj pandemije

Od 2015 da 2022, došlo je do 5% povećanje u krevetima za obične hospitalizacije. U 2020, tijekom pandemije dodano je gotovo 40,000 dodatnih kreveta kako bi se zadovoljile izvanredne potrebe. Sve u svemu, u razmatranoj godini gotovo 4.5 milijuna hospitalizacija upravljali su u javnom sektoru i gotovo 800,000 u ovlaštenom privatnom sektoru.

Izazovi i mogućnosti u zdravstvenom sektoru

Regionalne razlike u dostupnosti kreveta predstavljaju ključni izazov za osiguravanje jednakog pristupa skrbi u cijeloj zemlji. U isto vrijeme, povećanje kapaciteta tijekom pandemije naglašava otpornost i prilagodljivost Nacionalne zdravstvene službe.

Gledajući u budućnost

Dostupnost hitnih službi predstavlja značajnu razliku između javnog i privatnog sektora. Samo 2.7% privatnih ustanova ima hitnu službu, Dok 80% javnih objekata nudi ovu osnovnu uslugu. Ovaj nesrazmjer postavlja pitanja o sposobnosti privatnog sektora da učinkovito upravlja hitnim medicinskim slučajevima i naglašava važnost bliže suradnje između dva sektora kako bi se osigurao adekvatan odgovor na hitne slučajeve.

Statistički godišnjak Nacionalne zdravstvene službe daje detaljnu analizu talijanskog zdravstvenog sustava, ističući njegove izazove i područja za poboljšanje. Ovaj dokument služi kao čvrst temelj za identificiranje ciljanih strategija za optimizaciju pristupa uslugama zdravstvene skrbi, promiču javno zdravlje i osiguravaju učinkovito upravljanje hitnim medicinskim slučajevima. Gledajući unaprijed, usvajanje integriranog i suradničkog pristupa ključno je za rješavanje trenutnih izazova i pripremu za buduće u sektoru zdravstva.

Izvori

Također bi željeli