Az orvosi gyakorlat eredeténél: a korai orvosi iskolák története

Utazás az orvosképzés születéséhez és fejlődéséhez

A montpellier-i iskola: ezeréves hagyomány

A Orvosi kar a Montpellier Egyetemszázadban alapított , elismerten a a világ legrégebbi, folyamatosan működő orvosi iskolája. Eredete 1170-re nyúlik vissza, amikor kialakult a gyakorló orvos-tanárok kezdeti magja. 1181-ben egy rendeletet Vilmos VIII hirdette a az orvostudomány tanításának szabadsága Montpellier-ben. Ennek az iskolának gazdag története van, amelyet az arab, a zsidó és a keresztény orvosi kultúra hatása, valamint az orvosi gyakorlat minden intézményi kereten kívüli jelentősége jellemez. 17. augusztus 1220-én Conrad bíboros d'Urach, a pápai legátus megadta az első statútumokat auniversitas medicorum” Montpellier-ből. A montpellier-i iskola olyan történelmi személyek átvonulását látta, mint pl Rabelais és a Arnaud de Villeneuve, jelentősen hozzájárulva a modern orvostudomány fejlődéséhez.

A Salerno Orvosi Iskola: az európai orvosképzés úttörője

Salerno, Dél-Olaszországban a modern európai egyetemi orvoslás bölcsőjének tartják. A Salerno Orvosi Iskola, önmagát a „Civitas HippocraticaHippokratész, az alexandriai orvosok és Galenus hagyományaira épült. A 11. században új korszak kezdődött Konstantin az afrikai, aki a görög-arab orvoslás írásait fordította latinra. Ez az iskola a férfiak és nők egészségügyi oktatásának fő központjává vált, szabványosított tantervvel és állami egészségügyi rendszerrel. A 12. századra Arisztotelész, Hippokratész, Galenosz, Avicenna és Rhazes szinte minden irodalma latinul elérhető volt. Az orvosképzés a császár uralma alatt megszilárdult Frigyes II, aki állami felügyelet alá helyezte.

Az orvosi egyetemek jelentősége

A montpellier-i és salernói orvosi egyetemek döntő szerepet játszottak a fejlődésben modern orvosság, amely Európa-szerte befolyásolja az orvosi oktatást és gyakorlatot. Pedagógiai szemléletük és nyitottságuk a változatos orvosi kultúrákra alapozta meg a ma ismert egyetemi orvosképzést. Ezek a tanulási központok nemcsak hozzáértő orvosokat termeltek, hanem központok is voltak kutatás és innováció.

Ezeknek az iskoláknak a történetét átgondolva nyilvánvalóvá válik, hogy az orvosképzés milyen mély hatást gyakorolt ​​a társadalomra. Az olyan iskolák öröksége, mint a Montpellier és Salerno, továbbra is befolyásolja az orvostudomány világát, hangsúlyozva a gyakorlaton alapuló tanulás, a kutatás és az interkulturalitás fontosságát.

Források

Akár ez is tetszhet