COVID-19 ביפן: 36,000 חברות צריכות להיסגר בגלל נזקים כלכליים

כמעט 36,000 חברות ביפן נאלצו להיסגר בגלל הנזקים הכלכליים שנגרמו ממגיפת הנגיף הכורנית COVID-19.

המספר הכולל של חברות שצפויות לפשוט את הרגל בשנת 2020, על פי התחזית של טנק שוק חשיבה יפני מחקר שוקו, יכול להגיע ליותר מ -53 אלף, הגבוה ביותר מאז שנת 2000. ההשפעות של COVID-19 ביפן הן קשות מאוד.

הצד האפל של מגיפת COVID-19: הנזק הכלכלי

"עם המשך המגיפה, גם בלתי נמנע גידול במספר החברות שיצאו מהעסק, לא כל כך בגלל היעדר נזילות אלא בגלל הסיכוי לירידה בביקוש", ציין צוות החשיבה ב דוח שפורסם בנושא.

קרא את ה סעיף איטלקי

מקור

www.dire.it

תגובות סגורות.