COVID-19 בצרפת: בטיפול נמרץ ברמות מאי

COVID-19, בצרפת מספר האושפזים במחלקות טיפול נמרץ עקב Covid-19 הוכפל יותר משבעה ימים בלבד והגיע ל -1,500.

נתון שלא הושג מאז מאי האחרון.

אתמול בלבד, כפי שדווחה העיתונות המקומית, 171 איש נזקקו לאשפוז בטיפול נמרץ, מה שהביא את המספר הכולל של החולים ביחידות אלה ל -1,539.

מספרים שעדיין רחוקים מהרמות שנגעו בהם בשיא גל הזיהום הראשון, באפריל, כאשר למעלה מ- 7,000 חולים נזקקו לטיפול נמרץ.

COVID-19 בצרפת - ההתקדמות המהירה מדאיגה את הנשיא מקרון

אולם ההתקדמות המהירה של ההחמרה מדאיגה את ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון.

רשויות הבריאות הצרפתיות הודיעו גם כי כל שאר האינדיקטורים הקשורים להתפתחות המגיפה, ממספר המקרים שאושרו ועד למספר אשכולות הזיהומים הקיימים כרגע במדינה, "גדל כל הזמן".

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי (WHO), המקרים שאושרו של קוביד 19 במדינה הם כיום 707,469, ואילו 32,495 מקרי מוות.

על פי העיתונות המקומית, מקרון יודיע מחר, במהלך ראיון בטלוויזיה, על כל אמצעי ההגבלה המקומית של הנסיעה, שעד היום נמנע על ידי אליזה.

סגירת הברים, המסעדות ומקומות המפגש כבר קיימת בתוקף בכמה ערים במדינה, כולל הבירה פריז ומרסיי.

קרא עוד:

קרא את הסעיף האיטלקי

המצב בבריטניה

מקור:

נוֹרָא

אולי תרצה גם