השכלה מהירה ומרוחקת לאולטראסאונד מנקודת טיפול בקרב נותני טיפולי חירום שאינם רופאים

הגישה לטיפול חירום באיכות גבוהה במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית (LMIC) חסרה. אולטרסאונד לטיפול נקודתי (POCUS) יכול לפגוע משמעותית בטיפול חירום ב- LMIC. POCUS שולב בתוך ...