תג גלישה

דיווח מקרה

דו"ח מקרה וסיפורים אמיתיים משדה ההצלה

השכלה מהירה מרחוק לאולטרסאונד של נקודת טיפול בקרב נותני שירותי חירום שאינם רופאים

הגישה לטיפול חירום באיכות גבוהה במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית (LMIC) חסרה. אולטרסאונד לטיפול נקודתי (POCUS) יכול פוטנציאל לשיפור משמעותי בטיפול חירום ב- LMIC. השכלה מהירה מרחוק היא המפתח.