תג גלישה

לְשַׁגֵר

911, 999, 112 הם המספרים לשיחות חירום. המפיצים באירופה ובכל העולם זקוקים למידע הנכון כדי לשפר את יכולתם ואת הידע שלהם על טכניקות תקשורת.