Emergency Live ແລະ EMSpedia ແມ່ນສື່ມວນຊົນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປະຊາຊົນທີ່ດໍາເນີນການໃນຂະແຫນງການສຸກເສີນ, ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງບໍລິການສຸກເສີນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານສາມາດສົ່ງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ, ການສຶກສາ EMS, ບົດລາຍງານໃນກໍລະນີ, ການດໍາເນີນງານກູ້ໄພຫຼືການປ້ອງກັນແລະການຄຸ້ມຄອງອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດຫຼືຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງມະນຸດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມປະຈໍາວັນຂອງນັກປະກອບອາຊີບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ (ຜູ້ທີ່ຊີວິດຕົວເອງແລະຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່). ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີໃຜຖືກວາງໄວ້ດີກ່ວາທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຄຣດິດແລະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຂົາທີ່ສົມຄວນ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເລົ່າເລື່ອງປະສົບການຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຫຼືມີບັນດາປະສົບການຊ່ວຍເຫລືອປະຢັດຊີວິດສຸກເສີນ. ບັນນາທິການຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງເນື້ອຫາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວາລະສານ.
ກະລຸນາຂຽນຊື່ຂອງບົດຄວາມຂອງທ່ານໄວ້ໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພິມເຜີຍແຜ່.


ARASCA MEDICAL