Browsing Tag

trauma

ປົດປ່ອຍພະລັງຂອງຄົນເຈັບດີຈີຕອນ

ມີຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄາດຄະເນ 2.77 ຕື້ໃນທົ່ວໂລກ, ປະກົດການສື່ມວນຊົນສັງຄົມໄດ້ປະຕິບັດໂລກໂດຍພະຍຸ. ໃນປະເທດແອຟິກາໃຕ້ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ Twitter ໃນຈໍານວນ 8 ລ້ານແລະ 16 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ Facebook. ນີ້ ...

ຜູ້ປະຕິບັດການສຶກສາໃນອາຟຣິກາໃຕ້ - ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນການບໍລິການສຸກເສີນແລະໂຮງ ໝໍ ກ່ອນ?

ອາຟຣິກາແມ່ນປະເທດທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດແລະໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຢາສຸກເສີນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເປັນທົ່ວໄປ. ປີນີ້ຈະເປັນປີທີ່ມີການພັດທະນາສໍາລັບບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຈໍານວນຫຼາຍໃນດ້ານການບໍລິການທາງການແພດສຸກເສີນ, ແລະການປ່ຽນແປງນີ້ຈະເລິກລົງໃນ ...

ປະຕິກິລິຍາຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຮຸນແຮງແລະສົງໃສໃນລະຫວ່າງການ ສຳ ຫຼວດສຸກເສີນ

ສະຖານະການທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດແມ່ນເລື້ອຍໆແລະເປັນປະຈໍາສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດດ້ານຈິດໃຈ. The #AMBULANCE! ຊຸມຊົນເລີ່ມຕົ້ນໃນ 2016 ການວິເຄາະບາງກໍລະນີ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ #Crimefriday ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຮ່າງກາຍ, ທີມງານຂອງທ່ານແລະລົດສຸກເສີນຂອງທ່ານຈາກ ...

ໂອກາດການຈ້າງງານ TOP 5 EMS ທົ່ວໂລກ - ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ເອີຣົບແລະການາດາ

ຕໍາແຫນ່ງວຽກທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ 5 ໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບສຸກເສີນ. ການຄັດເລືອກອາທິດຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸຊີວິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຜູ້ປະຕິບັດສຸຂະພາບ.

TOP 5 EMS ໂອກາດການເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ - ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ຖານແລະເອີຣົບ

ຕໍາແຫນ່ງວຽກທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ 5 ໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບສຸກເສີນ. ການຄັດເລືອກອາທິດຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸຊີວິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຜູ້ປະຕິບັດສຸຂະພາບຫຼືມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາກສະຫນາມ EMS!

TOP 5 EMS ວຽກເຮັດງານທໍາໃນທົ່ວໂລກ - ສະຫະລັດ, ການາດາ, Kenya, ຟີລິບປິນແລະເອີຣົບ

ຕໍາແຫນ່ງວຽກທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ 5 ໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບສຸກເສີນ. ການຄັດເລືອກອາທິດຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸຊີວິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຜູ້ປະຕິບັດສຸຂະພາບ.

ການຍົກຍ້າຍທາງການແພດພາຍໃຕ້ສະຖານະການຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

ພາລະກິດມະນຸດສະທໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຍ້ອນກຸ່ມປະກອບອາວຸດ. ການປະຕິບັດດ້ານການປິ່ນປົວສຸກເສີນໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະພະຍົບຈະເປັນອັນຕະລາຍ. The #AMBULANCE! ຊຸມຊົນເລີ່ມຕົ້ນໃນ 2016 ການວິເຄາະບາງກໍລະນີ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ #Crimefriday ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ...

TOP 5 EMS ຕໍາແຫນ່ງວຽກທົ່ວໂລກ

ຕໍາແຫນ່ງວຽກທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ 5 ໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບສຸກເສີນ. ການຄັດເລືອກອາທິດຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກັບກໍາຊີວິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເປັນຜູ້ປະຕິບັດສຸຂະພາບ.

EMS ແລະການກູ້ໄພ: ຄົ້ນພົບເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ ESS2019

ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.