ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະສົມປະສານເຮລິຄອບເຕີທີ່ມີພະນັກງານແພດເຂົ້າໃນລະບົບ EMS

ກ່ອນປີ 2001, ຍົນເຮລິຄອບເຕີທາງການແພດທີ່ໃຊ້ໂດຍເຂດປົກຄອງຍີ່ປຸ່ນໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນບໍ່ມີລະດັບການດູແລທີ່ພຽງພໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບເຮລິຄອບເຕີແພດ - ພະນັກງານ Doctor-Heli ໄດ້ມາຮອດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງວ່າມັນສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້!

ເມືອງຂອງ Miyazaki, ຕັ້ງຢູ່ສ່ວນພາກໃຕ້ຂອງເກາະ Kyushu, ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນໂຄງການຫມໍເຮລີ ອອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Miyazaki ໃນປີ 2012. Miyazaki ແມ່ນເຂດຊົນນະບົດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ປະຊາກອນທັງ ໝົດ ຂອງມັນແມ່ນປະມານ ໜຶ່ງ ລ້ານຄົນ, 420,000 ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຫລວງ. ໂຄງການ ໃໝ່ ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບເຮລິຄອບເຕີທາງການແພດທີ່ມີພະນັກງານແພດ ໝໍ ຄົນ ໃໝ່ ເພື່ອຜະລິດ HEMS ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

HEMS ທີ່ມີພະນັກງານແພດໃນເຂດເທດສະບານຍີ່ປຸ່ນ: ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລູກເຮືອຄົນ ໃໝ່ ນີ້ຢູ່ເທິງເຮລິຄອບເຕີທາງການແພດ

ການກະສິກໍາແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເສດຖະກິດ. ພູມສັນຖານຂອງມັນແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ຕັ້ງແຕ່ເຂດຊາຍແດນເຖິງເຂດພູດອຍ. ກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດຂອງ helicopter ພະນັກງານ, ພະນັກງານ, Miyazaki ມີເຮລິຄອບເຕີກູ້ໄພທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບພາລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ປະກອບມີການປະຕິບັດງານຍົກ, ການດູແລທາງການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ, ແລະການບີບບັງຄັບໄຟ. Miyazaki ໃຊ້ລະບົບ EMS ທີ່ມີພື້ນຖານໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫຼາຍໆແຂວງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໂຮງຫມໍມະຫາວິທະຍາໄລ Miyazaki ເປັນໂຮງຫມໍ ໂຮງຫມໍການເບິ່ງແຍງຊັ້ນສູງທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເບິ່ງແລແລະການຮັກສາຄວາມສ່ຽງດ້ານການປິ່ນປົວແບບກະທັນຫັນ.

ການແນະນໍາຂອງເຮືອບິນໃນລະບົບທ້ອງຖິ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຢ່າງ. ໂຮງຫມໍດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງເຮີລິບເປີ້ນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະທັງນັກພະລັງງານໄຟຟ້າແລະພະນັກງານໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຂດທີ່ດິນທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼາຍກ່ວາເຂດ 200 ເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດ. ບາງຄົນຂອງຫມໍໂຮງຫມໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ບິນດ້ວຍໂຄງການ Doctor-Heli ແລ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການຝຶກອົບຮົມທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບນັກແພດອື່ນໆ.

ບ່ອນທີ່ທາງເລືອກຂອງແພດທີ່ມີພະນັກງານແພດໃນ HEMS ໃນເຂດຍີ່ປຸ່ນມາຈາກໃສ?

ມະຫາວິທະຍາໄລ Miyazaki ຍັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນເອື້ອຍສະຫະລັດອາເມລິກາ, ວິທະຍາໄລ California, Irvine ເພື່ອຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ EMS ແລະການເຕີບໃຫຍ່. ການຮ່ວມມືນີ້ມີຢູ່ໃນຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ພາກພື້ນສໍາລັບເຮືອບິນ. ຄູ່ມືແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງ ພະນັກງານແພດຫມໍແລະຄົນເຈັບທີ່ຮັບໃຊ້ໂຮງຫມໍທີ່ຢູ່ ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງມາດຕະຖານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ນີ້. ມັນປະກອບມີຫຼາຍ ຄໍາແນະນໍາທົ່ວໄປ ສໍາລັບການຮ້ອງຂໍຂອງເຮືອບິນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ມີອາການທີ່ອີງໃສ່ອາການ.

ຄໍາແນະນໍາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຂອບເຂດການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານແພດໃນປະຈຸບັນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະບໍ່ມີສູນກາງພິເສດທີ່ກໍານົດໃນລະບົບ EMS ຂອງ Miyazaki. ຄູ່ມືມີສາມເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍ. ທໍາອິດແມ່ນ ສະຫນອງການຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນກັບແພດຫມໍ ໃນພາກສະຫນາມໃນເວລາທີ່ຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ. ສອງ, ແມ່ນເພື່ອ ສະຫນັບສະຫນູນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດີກວ່າ, ໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງລະບົບເປັນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສາມແມ່ນຈັດວາງພື້ນຖານສໍາລັບການສ້າງລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໂຮງຫມໍກ່ອນສໍາລັບເມືອງທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນດິນ, ການບິນແລະສູນການຮັບ.

ໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນທໍາອິດຂອງການດໍາເນີນງານ, ເຮືອບິນໄດ້ບິນໄປໃນຫຼາຍກວ່າເກົ້າປີ ແລະປະລິມານພາລະກິດຂອງມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່. ທ່ານຫມໍ Heli ໃນເມືອງ Miyazaki ໄດ້ສະຫນອງຮູບແບບສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງທາງອາກາດໃຫມ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ EMS ຂອງພວກເຂົາຢ່າງປອດໄພແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ໄດ້ Nakanihon Air Service ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທໍາອິດຂອງບໍລິສັດ HEMS ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ Doctor-Heli ແລະຖືຮຸ້ນປິ່ນປົວທາງການແພດ 25% ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ເມື່ອ​ໃດ​ ສຸກເສີນ ເກີດຂຶ້ນ, ພະຍາບານບິນແລະແພດ ໄດ້ຮັບຄະແນນແລະພວກເຂົາບິນໄປເຖິງຄົນເຈັບຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການປິ່ນປົວໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່. ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ເປັນ helicopter ຫມໍສະເພາະ ດໍາເນີນການໄປ ຈາກ 70 km ໄປ 150 ກິໂລແມັດໄກຈາກໂຮງຫມໍທີ່ຢູ່ ແນ່ນອນ, ໂທຂອງ ສຸກເສີນ ຈະໄປເຖິງໂຮງຫມໍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດແລະມັນຈະສົ່ງເຮລິຄອບເຕີໄປ. ໃນກໍລະນີທີ່ອຸບັດຕິເຫດແມ່ນໄກເກີນໄປສໍາລັບໄລຍະລະບຽບການແຕ່ບໍ່ມີເຮລິຄອບເຕີປິ່ນປົວທາງດ້ານການແພດ, ໂຮງຫມໍຢູ່ໄກຍັງສາມາດສົ່ງເຮືອບິນຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນ.

HEMS ທີ່ມີພະນັກງານແພດ - ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸກເສີນກ່ຽວກັບເຮລິຄອບເຕີທາງການແພດ?

ນອກເຫນືອໄປຈາກພະຍາບານບິນແລະທ່ານຫມໍທ່ຽວບິນ, ຍັງ staff maintenance mechanic ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນຄະນະ. ພວກເຂົາປະຕິບັດການນໍາທາງແລະການສະຫນັບສະຫນູນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສື່ສານທີ່ນໍາໄປສູ່ສູນກາງການສື່ສານ, ພວກເຂົາດູແລລະບົບການສື່ສານທາງວິດທະຍຸແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພະຍາບານບິນໃນກໍລະນີ. ພວກເຂົາຍັງໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາກ່ອນແລະຫຼັງການບິນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນທຸກເວລາ.

ເຮືອໃນເຮືອປະກອບດ້ວຍໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພະຍາບານບິນ 1 ແລະທ່ານຫມໍ 1 ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງເຮືອບິນທີ່ຢູ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີເປັນເຈົ້າພາບຈັດຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ຈໍານວນຄົນບໍ່ສາມາດເກີນ 5 ຕໍ່ເຮືອບິນ. Helicopter EC135 ຕົວຢ່າງເຊັ່ນສະຖານທີ່ຈໍາກັດໃນ 4, ຄົນເຈັບລວມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະກອບການເຮລິຄອບເຕີບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມລູກເຮືອ. ມັນເປັນເລື່ອງຂອງໂຮງຫມໍ.

ອີກສະມາຊິກທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຜູ້ທົດລອງ, ແນ່ນອນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີນີ້, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປ່ຽນກົດຫມາຍສໍາລັບນັກບິນເຮລິຄອບເຕີ EMS. ຈາກປີນີ້, ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ້າງງານເປັນຫົວຫນ້າ HEMS, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງມີປະສົບການໃນການບິນຂອງຊົ່ວໂມງບິນ 1000 ຕໍາ່ສຸດທີ່ເປັນຫົວຫນ້າ. ເປັນສໍາລັບ Nakanihon Air Service, ນັກບິນຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງຫນ້ອຍ 1500 ຊົ່ວໂມງ, ແລະຊົ່ວໂມງການບິນ 1000 ສໍາລັບຜູ້ນໍາເຮືອບິນທີ່ມີເວລາ 50 ຊົ່ວໂມງໃນຍົນດຽວກັນ.

HEMS ພະນັກງານແພດ - ພະນັກງານ: ມີຫຍັງທີ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່?

ມີ ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ເຂດການຝຶກອົບຮົມໃນຍີ່ປຸ່ນທີ່ຢູ່ ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທົດລອງມີຄວາມຫຍຸ້ງ Nakanihon Air Service ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ ການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ບໍ່ດີດັ່ງກ່າວ. “ ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ດິນຂະ ໜາດ ນ້ອຍລົງ / ຈອດຂື້ນ, ເຊິ່ງເປັນການສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃນການລົງຈອດ / ປິດໃນບ່ອນດຽວກັນ ສຳ ລັບນັກບິນ Ab-initio. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພື້ນທີ່ຜູ້ສະ ໝັກ ສ່ວນໃຫຍ່ (ສະ ໜາມ ຫຼີ້ນໂຮງຮຽນສາທາລະນະ, ສວນສາທາລະນະເມືອງ, ສະ ໜາມ ກິລາ, ສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ, ແຄມແມ່ນ້ ຳ, ແລະອື່ນໆ) ແມ່ນເຈົ້າຂອງ / ຄຸ້ມຄອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດລະບຽບຂອງພວກເຂົາເອງເພື່ອ ນຳ ໃຊ້.”

helicopter ການລົງຈອດ / ອອກໄປບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບການນໍາໃຊ້, ດັ່ງນັ້ນມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບພວກເຮົາ. "

READ ALSO

ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະສົມປະສານເຮລິຄອບເຕີທີ່ມີພະນັກງານແພດເຂົ້າໃນລະບົບ EMS

Mobilicom ຈະນໍາສະເຫນີລະບົບການຄຸ້ມຄອງພາລະກິດມືຖືຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ສຸຂະພາບແລະການດູແລຮັກສາກ່ອນໂຮງ ໝໍ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ ກຳ ລັງໃຈ

ຂໍສະ ເໜີ ທ່ານ

Coronavirus, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ: ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກຳ ລັງຄາດວ່າຈະຢຸດການສຸກເສີນ

ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດຊຸດທົດລອງ antigen ຢ່າງໄວວາເພື່ອກວດຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດ coronavirus

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.