ການຍົກຍ້າຍທາງການແພດພາຍໃຕ້ສະຖານະການຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

ພາລະກິດມະນຸດສະທໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຍ້ອນກຸ່ມປະກອບອາວຸດ. ການປະຕິບັດດ້ານການປິ່ນປົວສຸກເສີນໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະພະຍົບຈະເປັນອັນຕະລາຍ. The #AMBULANCE! ຊຸມຊົນເລີ່ມຕົ້ນໃນ 2016 ການວິເຄາະບາງກໍລະນີ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ StoryCrimefriday ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຮ່າງກາຍ, ທີມງານແລະລົດສຸກເສີນຂອງທ່ານຈາກ "ມື້ທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນຫ້ອງການ"!

ຕົວຢ່າງຂອງການສຶກສາກໍລະນີນີ້ແມ່ນຜູ້ຈັດການໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນແລະທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບ 10 ປີຢູ່ໃນເຂດຂັດແຍ້ງ. ລາວແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຮັດວຽກກັບ IDPs ແລະການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຊາວອົບພະຍົບໃນການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງແລະການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໆເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ລາວມັກຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງການການສໍາຫຼວດແລະການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນບາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໃນການປະສານງານກັບອົງການອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາໃນຊຸມຊົນ.

ໃນເວລາຂອງການສຶກສາກໍລະນີ, ລາວກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ Darfur (ຊູດານ), ບ່ອນທີ່ກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ບໍ່ປອດໄພແລະບໍ່ແນ່ນອນ. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພມີຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີເຫດການໂຈມຕີເລື້ອຍໆຈາກກອງທັບປະກອບອາວຸດ. ການຍົກຍ້າຍທາງການແພດໃນສະພາບດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນເລື່ອງຍາກ.

ກໍລະນີ - ນີ້ ການຍົກຍ້າຍ ຂັ້ນຕອນມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ທີມງານເຮັດວຽກສໍາລັບ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ: ການຂັດຂວາງກັບ ການດໍາເນີນວຽກງານມະນຸດສະທໍາ ໃນເຂດເຫດການ.

ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງການສຶກສາກໍລະນີນີ້ສາມາດແຍກອອກມາໄດ້ໂດຍອີງຕາມສະຖານະການເຫດການ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນບ່ອນພັກອາໄສຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນຕົວເມືອງນ້ອຍໆໃນເມືອງ ເຂດ Darfur, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນ ພາລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສໍາລັບການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບ ຊາວອົບພະຍົບແລະ IDPs camps ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກນີ້.

ມັນແມ່ນຕອນເຊົ້າເລີ່ມຕົ້ນຮອບ 07: 00 ໂມງສຸດ 17 Oct, 2008, ເມື່ອທີ່ພັກອາໄສຂອງພະນັກງານໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມປະກອບອາວຸດ. ກ່ອນທີ່ຈະເກີດເຫດການນີ້, ບໍ່ມີອາການໃດໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຫຼືເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວສໍາລັບເວລາດົນນານ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທີມງານໄດ້ອອກສຽງແລະກະກຽມໃຫ້ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດແລະຄະນະກໍາມະການທ້ອງຖິ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະການປະເມີນຜົນ.

ກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ຍິງຫນຶ່ງຂອງກອງຄວາມປອດໄພ ແລະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຍິງສອງສະມາຊິກພະນັກງານ, ຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງຫນັກຢູ່ຫລັງລາວແລະຄົນອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນມືຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າເກັບຮັກສາພະນັກງານອື່ນໆພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່, ແລະພວກເຂົາປະຕິເສດຍອມຮັບການເຈລະຈາໃດໆ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາລາຍທຸກເຟີນີເຈີທີ່ພັກອາໄສແລະໄຟໄຫມ້ເອກະສານທັງຫມົດສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະການປະເມີນຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາເງິນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ໄດ້ ສະຖານະການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າແລະຮ້າຍແຮງທີ່ຢູ່ ສະມາຊິກພະນັກງານອື່ນໆຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ແລະບາງສະຕິຄວາມເສຍຫາຍ. ສະຖານທີ່ທີ່ຄອບຄອງນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມຢ້ານກົວ. ບໍ່ມີທາງອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້ໃດໆຫຼືປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດຍ້ອນວ່າພວກເຂົາແມ່ນ very aggressive ແລະໃນ ບໍ່ດີ ແບບ ພວກເຮົາຢ້ານວ່າສະຖານະການນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍ.

ສະຖານະການນີ້ໄດ້ປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍບໍ່ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍໄປຫາຫນ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງ (ຂ້ອຍເກັບໂທລະສັບນີ້ພາຍໃນເຄື່ອງນຸ່ງພາຍໃນຂອງຂ້ອຍເມື່ອພວກເຂົາທໍາອິດໂຈມຕີບ່ອນພັກ). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນເວລາທີ່ກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ໂຈມຕີທີ່ພັກອາໄສ, ຫນຶ່ງໃນກອງຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ຈະຫນີໄປ ແລະແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານະການທີ່ສໍາຄັນນີ້, ພື້ນຖານຂອງອົງການແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະຊຸມຊົນຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເຕືອນໄພສຸກເສີນຂອງພວກເຮົາ.
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ຈະລົ້ມລົງຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດ. ພວກເຂົາບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຖອນຕົວຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຕໍາຫຼວດ ແລະຊຸມຊົນອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຫນ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕອບສະຫນອງທັນທີແລະການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆແລະໄດ້ສົ່ງທີມງານປະຕິບັດການທາງການແພດເຂົ້າໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຍົກຍ້າຍພະນັກງານທີ່ຮັບບາດເຈັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະເຮັດການປະຕິບັດທາງການແພດສໍາລັບຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການ.

ສະຖານະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄວບຄຸມ; ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າສຸດສໍາລັບບຸກຄົນດັ່ງທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເງິນຫລືຊັບສິນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກເລີກພາລະກິດເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະພະນັກງານຫຼາຍຂຶ້ນ ການປະເມີນຄວາມປອດໄພ, ເພື່ອຈັດການກັບເຫດການດັ່ງກ່າວດ້ວຍການວັດແທກລະມັດລະວັງຫລາຍຂຶ້ນ.

ທີມວຽກທັງຫມົດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທໍາອິດແລະຂັ້ນຕອນການ ການຍົກຍ້າຍທາງການແພດໃນສະຖານະການສຸກເສີນແລະຄວາມຮຸນແຮງ.

ANALYSIS - ຈຸດຊີ້ແຈງສໍາລັບສະຖານະການເຫດການດັ່ງກ່າວສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າກຸ່ມປະກອບອາວຸດຕ້ອງການ ຈ້າງເງິນ ແລະ provoke ການລົ້ມລົງຂອງຈຸດປະສົງຂອງການເຜີຍແຜ່. The ສະຖານະການຄວາມປອດໄພ ໃນຂົງເຂດທັງຫມົດແມ່ນຄາດເດົາແຕ່ພື້ນທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວກ່ອນນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັດເຈນວ່າເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງເຫດການລ່ວງລະເມີດແລະການຢຸດການເຮັດວຽກຂອງພາລະກິດຂອງອົງການ.

ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບຕໍ່ມາຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບໍລິສັດຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບພວກເຮົາໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ກຸ່ມປະກອບອາວຸດບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງເຂດທີ່ອ້ອມຮອບ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາອາດຈະມາຈາກເຂດອື່ນໆ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຍັງລໍຖ້າພາລະກິດການຫມູນວຽນທີ່ຈະມາດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ, ອາດຈະອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນມັນແມ່ນການຕອບຮັບຈາກພວກເຂົາ. ຫຼືວ່າມີຄວາມຜິດເລີຍຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສໍາລັບພວກເຂົາ, ເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາເປົ້າຫມາຍໃນການວາງແຜນການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນການເຮັດວຽກສໍາລັບພາລະກິດພາກສະຫນາມຫຼືລໍາດັບຂອງເຫດການຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວສໍາລັບພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດ to ຫຼຸດລົງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮຸກຮານຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຂົາ, ຍ້ອນບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນມືທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ສໍາຄັນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດພະນັກງານແລະສົ່ງການໂທຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງລວດໄວ.

ບັນຫາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະເຊີນຫນ້າແມ່ນ ວິທີການກູ້ຊີບພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຄົນອື່ນປອດໄພຈາກການຄາດຄະເນຍິງຈາກກຸ່ມປະກອບອາວຸດແລະວິທີການສົ່ງໂທຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງແລະອໍານາດທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນການພາລະກິດແມ່ນ ການກະກຽມທີ່ດີສໍາລັບການຄ້າຍຄືເຫດການດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການກັບຄວາມປອດໄພຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະຊຸມຊົນ, ຍັງມີພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ສະຫນັບສະຫນູນກັບພະນັກງານທາງການແພດ ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງແລະອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ຄວາມພ້ອມ ທີມງານປະຕິບັດການສຸກເສີນ.

ບັນທຶກປະຫວັດສາດຂອງສະຖານະການຄວາມປອດໄພບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດການຮຸນແຮງໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາຜ່ານມາກ່ອນທີ່ຖານການວາງແຜນໃນການສືບສວນຄວາມປອດໄພໄດ້ດໍາເນີນ. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານແລະປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບວິທີການດໍາເນີນວຽກງານໃນພາກສະຫນາມແລະ ແຜນການສຸກເສີນ ສໍາລັບການ ການຍົກຍ້າຍ. ຖ້າສະຖານະການບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ສ່ວນຫຼາຍຂອງພະນັກງານພາລະກິດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຫນັກເພື່ອປະເຊີນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ການປະພຶດຂອງພະນັກງານໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈໍາກັດທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກສະຖານະການອ້ອມຂ້າງແລະຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດການ. ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫງົບແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະການນໍາພາຂອງພຶດຕິກໍາແລະບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມປະກອບອາວຸດປະຕິບັດການຮຸກຮານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໄດ້ ການຕອບສະຫນອງຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປິ່ນປົວແລະທີມງານປະກັນໄພ ຕອບສະຫນອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບເຫດການ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນ, ເມື່ອຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍແລະບໍ່ມີອຸປະສັກທີ່ຈະຂັດຂວາງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸກເສີນທາງການແພດສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ອົງການຈັດຕັ້ງແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດສໍາລັບພະນັກງານທີ່ພັກອາໄສເຖິງ ການລ້າງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແລະການກູ້ໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ແລະຊ່ອງທາງແບ່ງປັນເປີດສໍາລັບເຫດການນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປັບປຸງແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຍົກຍ້າຍທາງການແພດ.

ພະນັກງານທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງມີ ການປິ່ນປົວທາງຈິດໃຈທາງຈິດ ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ສ່ວນຫຼາຍຂອງພະນັກງານພາລະກິດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຫຼືຫຼັກສູດສັ້ນໆກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວທາງຈິດໃຈທາງຈິດ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຢາກພາລະກິດພາກສະຫນາມດັ່ງກ່າວແລະວິທີການຈັດການທາງດ້ານຈິດໃຈໃນໄລຍະເຫດການ.

ພະນັກງານທັງຫມົດທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການດໍາເນີນງານພາກສະຫນາມແລະພະນັກງານຂົນສົ່ງຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງດີແລະໄດ້ຜ່ານໄປ ຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານໃນພາກສະຫນາມ - ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານແລະວິທີການທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຫນາມ (SSAFE). ໃນເຫຼົ່ານີ້ ການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ ພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາແລະເຮືອບິນຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ແມ່ນມີຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການປະເມີນຄວາມປອດໄພ, ການຮັບຮູ້ສະຖານະພາບ, ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ກະຈາຍແລະກວດກາເສັ້ນທາງແລະວິທີການສ້າງການສື່ສານທີ່ເຫມາະສົມໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນຕົວເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ່າຊ້າບາງຢ່າງສໍາລັບການ ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງໂຮງຫມໍ, ດັ່ງທີ່ກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ພະນັກງານທາງການແພດເຮັດການປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນອັນທໍາອິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ທີມການຍົກຍ້າຍທາງການແພດ ຕ້ອງລໍຈົນກວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທຸກໆປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕໍ່ຄົນທີ່ຖືກກະທົບໂດຍເຫດການໃນໄລຍະເວລາ ການລ່ວງລະເມີດທາງການແພດກ່ອນໂຮງຫມໍ ແລະຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນຕໍ່ມາ.

ໄດ້ ເຫດການ ໄດ້ຍົກສູງບົດບາດຫຼາຍຄໍາຖາມ, ກ່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ການບໍລິການທາງໂຮງຫມໍ ສໍາລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສະຖານະການຄວາມລຸນແຮງໂດຍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຈາກຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດແລະວິທີການຕິດຕັ້ງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຍັງມີບັນຫາຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຄວາມປອດໄພດ້ານພາກສະຫນາມແລະການຮ້ອງຮຽນທີ່ຄາດວ່າຈະມາຈາກ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຫມໍກ່ອນ (ຈຸດປະສານງານ) ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນສາຍຮ້ອນທໍາອິດສໍາລັບການປະຕິບັດຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງການຕອບໂຕ້ທັນທີ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນກໍລະນີທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບວຽກງານມະນຸດສະທໍາ (ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ). ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວເປີດຕາໃຫມ່ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຍືດຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນແນວຄວາມຄິດຂອງການຈັດການແລະການຈັດການທີ່ມີຄວາມສໍາພັນດີກວ່າໃນການປົກປ້ອງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາຈາກຄວາມຮຸນແຮງແລະການຕອບໂຕ້ດ່ວນສໍາລັບໂຮງຫມໍກ່ອນແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ.

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຫດການນີ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະສານງານຢ່າງເຕັມທີ່ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງມະນຸດສະທໍາແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຮງຫມໍກ່ອນແລະໂຮງຫມໍຄົນເຈັບຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການປະເມີນຄວາມປອດໄພ ໃນລັກສະນະເລິກເຊິ່ງແລະການວິເຄາະ, ດ້ວຍການພິຈາລະນາທີ່ດີສໍາລັບລັກສະນະຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດແລະການຮັບຮອງວັດທະນະທໍາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການເຂົ້າເຖິງການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນ ທີມງານກ່ອນໂຮງຫມໍ ແລະຄວາມກັງວົນອື່ນໆໃນຄູ່ຮ່ວມງານ ກໍລະນີສຸກເສີນ.

ການຕອບສະຫນອງທັນທີທັນໃດແລະການສື່ສານໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດດີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດແລະຂະຫນາດເວລາລໍຖ້າສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍເຫດການ. ອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ການປະຕິເສດຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການປິ່ນປົວທາງດ້ານການປິ່ນປົວທໍາອິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນ scene ເຫດການ, ເພີ່ມຄວາມກົດດັນຫຼາຍກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ເຫດການ.

ມັນແມ່ນການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແປກໃຈ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຕອບສະຫນອງເຫດການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງກຸ່ມປະກອບອາວຸດແລະຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ແນ່ນອນເຫດການທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະຖານະການໃນຊ່ວງຫລືຫຼັງຈາກເຫດການ, ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການທີ່ສໍາຄັນແລະລໍາດັບຂອງມັນແລະວິທີທີ່ຂ້ອຍສາມາດ recalled ຄວາມຊົງຈໍາຂອງຂ້ອຍກັບຄືນໄປບ່ອນເພື່ອຊ່ວຍຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງແລະຫຼັງເຫດການ ທີ່ຢູ່

ທຸກໆແຮງຈູງໃຈແລະປັດໃຈຕ່າງໆຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການປະສົມປະສານ, ການປະສານງານ, ການສື່ສານທີ່ເຫມາະສົມ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ດີ, ... . ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ຈິດໃຈທາງຈິດໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງສໍາເລັດຜົນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບ, ໂດຍມີການດູແລຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງແລະອາການຕ່າງໆ, ເຊິ່ງໄດ້ພົບກັບພວກເຂົາຈາກເຫດການ.
ອົງການຈັດຕັ້ງນໍາໃຊ້ລໍາດັບຂອງເຫດການນີ້ກັບ ປັບປຸງການວັດແທກຄວາມປອດໄພແລະການປະເມີນຢ່າງໄວວາສໍາລັບພາລະກິດພາກສະຫນາມ. ມັນຖືກນໍາມາເປັນຫນຶ່ງໃນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.

ARASCA MEDICAL

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.