ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ສູນເບິ່ງແຍງໄພພິບັດເດັກທີ່ດີເລີດ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບສະຖານທີ່ທົດລອງເຖິງສອງບ່ອນທີ່ຍອມຮັບຈົນກ່ວາເດືອນສິງຫາ 27, 2019

ໄດ້ ພະແນກສຸຂະພາບແລະການບໍລິການມະນຸດຂອງສະຫະລັດ (HHS) Office of the Assistant Secretary for ການກຽມພ້ອມແລະການຕອບໂຕ້ (ASPR) ໄດ້ຊອກຫາແນວຄວາມຄິດໃນຕົ້ນປີນີ້ຈາກຊຸມຊົນເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບແລະເດັກສໍາລັບການດູແລເດັກນ້ອຍທີ່ສົມບູນແບບແລະເພີ່ມຂື້ນໃນໄລຍະໄພພິບັດ. ASPR ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂອກາດການສະຫນັບສະຫນູນສູນການເບິ່ງແຍງສຸກເສີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງສູນການເບິ່ງແຍງໄພພິບັດໄພພິບັດເດັກເຖິງສອງແຫ່ງເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນທົດລອງ.

ເດັກນ້ອຍເປັນຕົວແທນ 25% ຂອງປະຊາກອນສະຫະລັດແລະປະເຊີນກັບບັນຫາທາງການແພດພິເສດເນື່ອງຈາກການພັດທະນາແລະຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການດູແລເດັກຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ, ອຸປະກອນແລະຢາທີ່ຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຫມໍເດັກພິເສດສະຫນອງການດູແລທີ່ດີເລີດສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະມື້, ຄວນພິຈາລະນາພິເສດໃຫ້ການດູແລເດັກໃນເວລາສຸກເສີນແລະໄພພິບັດທາງສາທາລະນະສຸກ.

ASPR ຄາດຄະເນນີ້ FOA ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງແລະເປັນຫີນຂອງແຜນການຫລາຍປີເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຮູ້ໃນການດູແລໄພພິບັດສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍເດັກໂດຍການເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດແລະໃນທົ່ວຂົງເຂດຫຼາຍລັດ. ອົງປະກອບໃນອະນາຄົດຂອງວິໄສທັດຈະປະກອບມີອຸປະກອນພາກສະຫນາມ, ອຸປະກອນທາງການແພດມືຖື, ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການຝຶກອົບຮົມແລະການສຶກສາ. ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງເປັນໂຮງຫມໍສາທາລະນະຫຼືເອກະຊົນແລະ / ຫຼືລະບົບສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດ. ໃບສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງໂດຍສິງຫາ 27, 2019.

ຄົ້ນພົບຕື່ມອີກ