Kodėl esate paramedikas?

Greitosios medicinos pagalbos specialistai siekia ne tik pašaukimo. Tai darbas, kurį atlikti reikia pastangų ir įgūdžių. Būdami paramediku ar EMT slaugytoju ir instruktoriumi sunku patekti į teisingą priežiūrą.