Apleistos valstybinės žemės atgaivinimas ir integracija Santa Fė - atsparūs pasaulio miestai!

Apleistos viešosios žemės, esančios Estación Belgrano, atgaivinimas ir integravimas

2008, po 20 metų aplaidumo, Santa Fe miestas pradėjo privačios Belgijos geležinkelio stoties renovaciją per privačias ir viešąsias investicijas. Stotis pamažu virto svarbiu mugės, parodos ir konferencijų centru. Miesto vyriausybė neseniai priėmė sprendimą atkurti apleistą viešąją žemę kaip galimybę paskatinti dar didesnę atsparumo vertę iš stoties reabilitacijos.

Atgaivinimo projekte miestas plėtos stotį (22ha) supančią teritoriją ir integruos ją į miesto miesto tinklą, kurdamas būstą, žaliąją erdvę, dviračių takus ir naujas įmones. Projekto tikslai yra didinti formalaus užimtumo galimybes miesto jaunesniems darbuotojams ir skatinti vietos ekonomikos sektorius, kurie gali paskatinti tolesnį vystymąsi, ypač turizmo ir statybos pramonėje.

Investicijų ir partnerystės galimybė: finansavimo šaltiniai

Miestas ieško finansavimo šaltinių tobulinimo projektams ir Konvencijos centro teritorijai išplėsti
ir siekia užbaigti 2019 pagrindinį planą.

Komentarai yra uždaryti.