Italijos Raudonasis kryžius priešakinėje kovoje su smurtu prieš moteris

Nuolatinis įsipareigojimas kultūriniams pokyčiams ir moterų apsaugai

Nerimą keliantis smurto prieš moteris reiškinys

Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena atskleidžia nerimą keliančią realybę: nuo metų pradžios žuvo 107 moterys, smurto šeimoje aukos. Šis tragiškas ir nepriimtinas skaičius pabrėžia esminių kultūrinių pokyčių būtinybę pasaulyje, kuriame 1 iš 3 moterų patiria smurtą ir tik 14 % aukų praneša apie prievartą.

Italijos Raudonojo Kryžiaus vaidmuo

Šiandien Italijos Raudonasis Kryžius (ICRC) prisijungia prie pasaulinio raginimo kovoti su smurtu prieš moteris. Organizacija, remiama jos prezidento Valastro, pabrėžia kolektyvinės atsakomybės svarbą kovojant su šiuo reiškiniu. CRI per savo kovos su smurtu centrus ir visoje šalyje platinamus skaitiklius teikia gyvybiškai svarbią paramą prievartą patyrusioms moterims.

Parama ir pagalba sunkumų patiriančioms moterims

CRI centrai yra labai svarbūs nuo smurto nukentėjusių moterų tvirtinimo taškai. Šios saugios vietos teikia psichologinę, sveikatos, teisinę ir ekonominę pagalbą ir yra labai svarbios vedant moterims pranešimo ir apsisprendimo kelius. Organizacija atlieka pagrindinį vaidmenį teikdama pagalbą ir apsaugą, parodydama, kad kova su smurtu dėl lyties yra kiekvieno pareiga.

Švietimas ir informavimas

CRI skiria daug išteklių švietimo iniciatyvoms, ypač skirtoms jaunimui, skatinti lyčių lygybę ir teigiamą augimą kaip bendruomenės pokyčių veiksnius. Vien 2022/2023 mokslo metais daugiau nei 24 tūkst. mokinių dalyvavo edukacinėje veikloje, kurios tikslas – ugdyti jų sąmoningumą ir atsidavimą smurtui prieš moteris.

Lėšų rinkimas savanorių moterims paremti

CRI neseniai pradėjo a lėšų rinkimo pastangos paremti savanorius ir savanorius, kurie nenuilstamai dirba teritorijose, kad padėtų moterims, kurioms labiausiai reikia pagalbos. Šiomis lėšų rinkimo pastangomis siekiama sustiprinti paramos tinklą ir užtikrinti, kad būtų prieinami reikiami ištekliai šiai svarbiai kovai tęsti.

Bendras įsipareigojimas ateičiai be smurto

Kova su smurtu prieš moteris reikalauja nuolatinio ir vieningo visų visuomenės narių įsipareigojimo. Italijos Raudonojo Kryžiaus pavyzdys rodo, kad švietimas, parama ir informuotumo didinimas gali sukelti kultūrinius pokyčius ir užtikrinti saugią ir be smurto ateitį visoms moterims.

Vaizdai

'

Šaltinis

Italijos Raudonasis Kryžius

tau taip pat gali patikti