Pārlūkošanas kategorija

Civilā aizsardzība

Civilā aizsardzība un civilā aizsardzība ir centrālais pīlārs pret dabas katastrofām, katastrofām un ārkārtas situācijām. Brīvprātīgajiem un speciālistiem, kas iesaistīti noturības sistēmās, ir nepieciešama informācija, lai tie labāk darbotos lielās ārkārtas situācijās.