Veselības aprūpe: jauni pasākumi gaidīšanas sarakstu samazināšanai

Valdība ievieš "izlaist līniju" mehānismu un jaunus pienākumus pacientiem

Pasākumi, lai nodrošinātu medicīnisko pakalpojumu noteiktu laiku

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Itālijas valdība ir apstiprinājusi jaunu dekrētu, lai risinātu garās medicīniskās aprūpes gaidīšanas rindas sabiedrības veselības iestādēs. Galvenais pasākums ir tā sauktaisizlaist rindu” mehānisms. Būtībā, ja norādītajā termiņā nav iespējams saņemt recepšu ārsta vizīti vai izmeklējumu valsts iestādē, Vietējā veselības pārvalde (ASL) ir jānodrošina, ka pakalpojums pacientam tiek sniegts tuvējā akreditētā privātajā iestādē vai ar ārštata profesionāļa starpniecību, pacientam veicot tikai līdzmaksājumu. Īsāk sakot, tas ir pasākums, kas līdzinās 1998. gada pasākumam. Tas ir, iepriekš minētais princips jau ir iekļauts likumā kopš 1998. gada, taču tas nekad nav īsti ievērots.

Kā darbojas izlaišanas līnijas mehānisms

Ja pacients nevar saņemt a veselības aprūpes pakalpojumu, pamatojoties uz ārsta norādītajiem kritērijiem, ASL ir jānodrošina pakalpojums publiskā vai privātā objektā. Piemēram, steidzama MRI skenēšana jāveic 72 stundu laikā neatkarīgi no tā, kur tā tiek veikta.

Pakalpojuma izmaksas segs Nacionālais veselības dienests, savukārt pacients maksās tikai līdzmaksājuma maksu, ja vien nav piešķirts atbrīvojums.

Dekrētā arī norādīts, ka sešdesmit dienu laikā kopā ar reģioniem tiks sagatavoti noteikumi tā īstenošanai.

Jaunās sistēmas finansēšana un ieviešana

Finansējumam dekrēts tiks izmantots no līdzekļiem, kas jau ir paredzēti finanšu plānā, kas paredz 0.4 procentus līdzekļu gaidīšanas sarakstiem, kas ir vairāk nekā 500 miljoni eiro vairāk nekā pašlaik pieejami. Turklāt tiks palielināti griesti pirkumiem no privātajiem pakalpojumu sniedzējiem: 121 miljons 2025. gadā, 123 miljoni 2024. gadā, 370 miljoni 2025. gadā un gandrīz 500 miljoni gadā, sākot no 2026. gada. Tomēr nav skaidrs, vai ar šiem resursiem pietiks, lai apmierinātu visu pieprasījumu pēc pakalpojumiem, kā rezultātā šobrīd trīs miljoni itāļu atsakās no aprūpes pārmērīgi garo gaidīšanas sarakstu dēļ. Sākotnējās aplēses liecina, ka izmaksas pārsniedz vienu miljardu eiro gadā.

Pienākumi iedzīvotājiem un citi pasākumi pret gaidīšanas sarakstiem

Dekrēts arī uzliek jaunus pienākumus pilsoņiem. Ja viņi nokavē vizīti pie ārsta vai speciālista, viņiem joprojām būs jāmaksā līdzmaksājuma maksa, izņemot nepārvaramas varas gadījumus. Reģioniem būs jāpieņem a Vienotais rezervēšanas centrs, vai nu reģionāls, vai apakšreģionāls, attiecībā uz visiem iespējamajiem pakalpojumiem, gan publiskiem, gan privāti akreditētiem. Vietējām veselības iestādēm nebūs atļauts slēgt vai atlikt rezervācijas darbības, un tiks veicināta digitālā rezervēšana un līdzmaksājuma apmaksa. Turklāt vizītes un izmeklējumus var ieplānot sestdienās un svētdienās. Ārstu un medmāsu virsstundām tiks piemērota vienota nodokļa likme 15% apmērā, nevis bruto ienākuma nodokļa likme., tādējādi palielinot savus ienākumus.

Šie pasākumi ir nozīmīgs solis cīņā pret garajām gaidīšanas rindām. Ar šo jauno dekrētu būtu jānovērš neefektivitāte un jāpadara Nacionālais veselības dienests pieejamāks, samazinot gaidīšanas laiku un uzlabojot aprūpi visiem.

Avoti

Jums varētu patikt arī