Veselības izdevumi Itālijā: pieaugošs slogs mājsaimniecībām

Fondazione Gimbe atklājumi liecina par satraucošu veselības aprūpes izdevumu pieaugumu Itālijas mājsaimniecībām 2022. gadā, radot nopietnus sociālus veselības jautājumus.

Pieaugošs finansiālais slogs ģimenes vienībām

Analīzi veica Fondazione Gimbe uzsver satraucošu tendenci. Visa 2022. gada garumā Itāļu ģimenēm bija jāsedz ievērojams veselības aprūpes izdevumu slogs. Šī situācija rada nopietnus sociāli veselības jautājumus.

Pieaugošā finansiālā spriedze ģimenes vienībām

Apkopotie dati liecina, ka veselības aprūpes izdevumi, ko tieši sedz itāļu ģimenes, sasniedza gandrīz 37 miljardi eiro 2022. Būtisks pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Konkrēti, vairāk nekā 25.2 miljoniem ģimeņu bija jāpiešķir vidēji 1,362 eiro veselības aprūpes izdevumiem. Pieaugums virs 64 eiro salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: ievērojams slogs.

Reģionālās atšķirības un veselības riski

Tas, kas skaidri parādās, ir izteikta teritoriālā nevienlīdzība. Mecogiorno reģionos, kur tiek nodrošināta Būtiski aprūpes līmeņi bieži vien ir nepietiekama, ekonomiskām grūtībām ir smagāka ietekme. Šajās jomās vairāk nekā 4.2 miljoni ģimeņu bija jāierobežo veselības aprūpes izdevumi. Turklāt vairāk nekā 1.9 miljoniem cilvēku ekonomisku iemeslu dēļ bija jāatsakās no veselības aprūpes pakalpojumiem. Situācija, kas vairāk nekā 2.1 miljonu trūcīgu ģimeņu pakļauj veselības apdraudējumiem, uzsverot dziļu plaisu aprūpes pieejamības jomā.

Nepieciešamība pēc mērķtiecīgas nabadzības apkarošanas politikas

Fondazione Gimbe prezidents, Nino Kartabellotta, uzsver, ka steidzami jāpieņem politika, kuras mērķis ir cīnīties pret nabadzību. Ne tikai nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni, bet arī novērst nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi aprūpei un novērst nopietnas veselības sekas visneaizsargātākajiem. Cartabellotta īpaši izceļ turpmākas pasliktināšanās risks Dienviditālijā. Šajās jomās ietekme uz veselību, ekonomiku un sociālo jomu varētu vēl vairāk pasliktināties, ieviešot diferencētu autonomiju.

2022. gadā Itālijā veiktā analīze atklāja nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīga un pieejama aprūpe visiem, samazinot izmaksas ģimenēm un mazinot reģionālās atšķirības. Tikai ar konkrētu politiku, kuras mērķis ir apkarot nabadzību un stiprināt valsts veselības aprūpes sistēmu, var efektīvi aizsargāt katra Itālijas pilsoņa veselību neatkarīgi no ekonomiskajiem apstākļiem vai dzīvesvietas.

Avoti

Jums varētu patikt arī