Richtlijnen voor luchtwegbeheer kunnen snel veranderen

Geef commentaar op de belangrijkste vragen over luchtwegbeheer, uw bijdrage zal de herziening van de richtlijnen stimuleren met een evidence-based vorm.

US Department of Health & Human Services, NHTSA en AHRQ hebben een vragenlijst voor professionals gepubliceerd om de preklinische luchtwegen te beoordelen management richtlijnen. De commentaarperiode is open tot december 20. Het Agentschap voor onderzoek en kwaliteit van de gezondheidszorg (AHRQ) heeft, in samenwerking met het NHTSA Office of EMS, ontwerpvragen gepubliceerd die als leidraad dienen voor een latere beoordeling met betrekking tot luchtwegbeheer in de preklinische kliniek. Dit is de eerste stap in het proces van het onderzoeken van de wetenschappelijke literatuur over luchtwegmanagement in de preklinische kliniek en vervolgens het ontwikkelen van een evidence-based richtlijn (EBG).

De publieke commentaarperiode op deze belangrijke vragen is open tot december 20, 2019.

Waarom de luchtwegbeheerprotocollen wijzigen?

Prehospitaal luchtwegmanagement is cruciaal voor de overleving van de patiënt, zowel in het geval van een volwassene als pediatrische patiënten. Het doel van deze systematische review en EBG-ontwikkeling is om een ​​uniforme en gestandaardiseerde benadering van luchtwegbeheer in de preklinische setting te bewerkstelligen bij het toedienen van kunstmatige ventilatie door het gebruik van een zakventielmasker of door geavanceerde luchtwegtechnieken. Op feiten gebaseerde richtlijnen zijn een belangrijk onderdeel van de visie van een mensgericht EMS-systeem beschreven in EMS Agenda 2050. Ga voor meer informatie over EBG's naar de nieuwe EBG-pagina op ems.gov en bekijk de recente EMS Focus webinar over de naloxon EBG en de toekomst van evidence-based richtlijnen.

Hoe de EMS Agenda 2050 te volgen

EMS-zorg is geëvolueerd van een systeem dat grotendeels is gebaseerd op traditie en beste praktijken, naar een systeem met een groeiende kennisbasis die procedures en protocollen ondersteunt. In 2014 heeft de Nationale EMS-adviesraad een update van de 1996 aanbevolen EMS-agenda voor de toekomst om de weg vrij te maken voor de verdere evolutie van de industrie. Gedurende 2017 en 2018 deelden EMS-professionals, belanghebbenden en leden van het publiek ideeën via regionale bijeenkomsten, webinars, conferentiesessies en openbare opmerkingen. Het eindresultaat is EMS Agenda 2050, een nieuwe visie op de toekomst die een kader biedt voor de komende dertig jaar van systeemverbetering.

Reacties zijn gesloten.