TOP 5 vacatures voor noodsituaties en gezondheidszorg wereldwijd

De meest interessante functiepositie van 5 van deze maand op Emergency Live. Onze selectie kan u helpen om als noodoperator het gewenste leven te bereiken.

EMS-professionals, bent u op zoek naar een nieuwe baan?

Elke dag EMS en reddingsprofessional kunnen online nieuwe ideeën vinden om een ​​beter leven te krijgen en hun te verbeteren jobs. Maar als u enkele suggesties nodig hebt om uw vaardigheden in dienst te houden voor een ander soort baan, betrokken bij het EMS of in de industriële sector rond de gezondheidssector, dan zijn we er!

Emergency Live zal je elke week een aantal van de meest aantrekkelijke posities in Europa laten zien over EMS en reddingsactiviteiten. Droom je ervan te werken als een paramedicus Zermatt? Wilt u elke dag het prachtige erfgoed van Rome in een ambulance zien rijden? (Nee, echt, je weet niet wat het is om met een ambulance in Rome te rijden!)
Nou, we laten je het zien TOP 5 functiepositie u kunt direct met onze links bereiken!

LOCATIE: Syrië

POSITIE: Noodcoördinator

Terms of reference

Functie: Noodcoördinator - Syrië

Code: SR-53-1077

Dienststation: Damascus

Begin datum: 01 / 09 / 2019

Contractduur: 6 maanden

Rapporteren aan: Hoofd van de Emergency Unit

Toezicht op: Nationaal team

rechthebbenden geen

Algemene context van het project

INTERSOS heeft onlangs een MoU ondertekend met SARC in het land en het is eindelijk in staat om zijn aanwezigheid in Syrië te exploiteren en op te zetten. INTERSOS heeft een geconsolideerde aanwezigheid in de regio (Libanon, Irak en Jordanië) met een multisectoraal programma gericht op humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen in stedelijke en landelijke gebieden. Onze interventies besteden bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en bieden educatieve, recreatieve en psychologische ondersteuning aan vrouwen en kinderen die het risico lopen op geweld en misbruik. INTERSOS richt momenteel zijn aanwezigheid in Syrië op, met name gericht op de sectoren primaire gezondheidszorg en onderwijs, met als doel om gerelateerde basisdiensten te versterken voor kwetsbare personen in verschillende delen van het land.

Ontdek meer en solliciteer hier

LOCATIE: over de hele wereld

POSITIE: Noodhulp Team - Programma Specialist

Wilt u onze nieuwe Emergency Response Program Specialist worden binnen een Emergency Response Team? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken.

De kandidaat is de belangrijkste programmatische persoon binnen een van de Emergency Response Teams. Een Emergency Response Team bestaat uit een teamleider, een logistiek- en distributiespecialist en een specialist voor noodresponsprogramma's. De Emergency Response Program Specialist, als lid van het Emergency Response Team, implementeert programma-evaluaties, coördineert met relevante belanghebbenden, ontwerpt en start de implementatie van noodprogramma's.

Het team wordt ingezet om te werken binnen bestaande landoperaties of bij het opstarten van nieuwe. Het team kan ook worden aangevuld door andere personeelsleden die afhankelijk zijn van behoeften, bijvoorbeeld extra kerncompetentie-programmatische managers. De leden van het team hebben fulltime contracten, zijn tot 75% van het jaar geïmplementeerd en hebben kortlopende opdrachten tot een maximum van 6 maanden. Dit is bedoeld om NRC te ondersteunen bij het reageren op noodsituaties wereldwijd. De implementaties kunnen behoeftenevaluaties omvatten, coördinatie initiëren en eventuele vereiste eerste-responsactiviteiten opstarten in het getroffen gebied totdat deze worden overgedragen aan vast personeel.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

 • Aantoonbare technische expertise op twee of meer van de volgende programmatische gebieden: onderdak en NFI's, Camp Management of UDOC aanpak, WASH, onderwijs in noodsituaties, noodvoedselhulp en levensonderhoud
 • 3-5 jaar operationele ervaring binnen ontwikkeling en beheer van noodprogramma's
 • Internationale NGO-ervaring
 • Ervaring met strategisch denken en planningsvaardigheden, prioriteiten kunnen stellen, hanteerbare werkplannen kunnen voorbereiden en de voortgang kunnen evalueren
 • Bekendheid met regels en voorschriften van de belangrijkste humanitaire donoren
 • Praktische kennis van mainstreaming van de bescherming, op de markt gebaseerde leveringsmechanismen, grootschalige distributies
 • Ervaring in snelle en onveilige werkomgevingen, inclusief externe dienststations
 • Ervaring met werken in complexe en volatiele contexten
 • Vloeiend Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van Frans en / of Spaans is een troef
 • Gedocumenteerde / bewezen resultaten met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de functie
 • Een persoon die zeer flexibel is in taken
 • Eerdere NRC-ervaring wordt gewaardeerd.

Vrouwelijke kandidaten worden sterk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen

Wij bieden

 • Aanvang: september 2019
 • Contractperiode: 24 maanden met mogelijkheid tot verlenging
 • Salaris / voordelen: volgens de algemene voorwaarden van NRC. Houd er rekening mee dat in sommige landen belastingtarieven kunnen worden berekend
 • De implementaties zijn altijd niet-gezinsaanbiedingen.

ONTDEK MEER EN IS HIER VAN TOEPASSING

LOCATIE: ZUID-SOEDAN

POSITIE: VEILIGHEIDSMANAGER

We zijn op zoek naar hooggekwalificeerde, gemotiveerde mensen Safety Manager wie kan samenwerken met diverse teams van zowel nationale als internationale medewerkers, lokale overheden, VN-organisaties, I / NGO's en andere partners onder moeilijke, stressvolle en soms onzekere omstandigheden.

Wie zijn we?

De Deense Vluchtelingenraad (DRC) en de Deense Ontmijningsgroep (DDG) is een humanitaire, niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1956 en werkt in meer dan 30-landen overal ter wereld, inclusief Zuid-Sudan. DRC / DDG vervult haar mandaat door directe hulp te bieden aan door conflicten getroffen bevolkingsgroepen, waaronder vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen. In het kader van haar mandaat richt de organisatie zich op humanitaire noodhulp, rehabilitatie, herstel na een conflict en humanitaire mijnbestrijding.

De Deense Vluchtelingenraad (DRC) in samenwerking met de Deense Demining Group (DDG) is actief in Zuid-Soedan sinds 2005 zich aanvankelijk concentreerde op het bieden van veilige en ondersteunende voorwaarden voor vluchtelingen die terugkomen uit naburige landen na ondertekening van de alomvattende vredesovereenkomst.

In 2012 - 2013 opende de DRC haar activiteiten in de Upper Nile en Unity States om te reageren op de grote toestroom van vluchtelingen uit de deelstaat Blue Nile en South Kordofan (Soedan). Naast het antwoord van de vluchtelingen en sinds 2014, is de DRC actief betrokken geweest bij het reageren op de humanitaire noden van intern ontheemden die getroffen zijn door het interne conflict door middel van geïntegreerde benaderingen.

Met in totaal 430-medewerkers, 50-medewerkers in het buitenland en een jaarlijks budget van ongeveer USD 20 miljoen, implementeren we momenteel multisectorale interventies door het aanbieden van humanitaire diensten gericht op CCCM, Protection, SGBV, FSL, Shelter en Infrastructure voor beide intern ontheemden en vluchtelingen op 5-locaties (Ajuong Thok, Bentiu, Maban, Malakal en Aburoc).

Doel van de post

Gebaseerd op de Malakal Protection of Civilians (PoC) -site, zal de Safety Manager bijdragen aan het verbeteren van de toegang voor de humanitaire gemeenschap tot de getroffen bevolkingsgroepen door uitwisseling van veiligheidsinformatie, coördinatie en veldevaluaties. De veiligheidsadviseur van de NGO zal analyses en advies verstrekken aan andere internationale humanitaire organisaties die in het gebied werkzaam zijn en zal de NGO-gemeenschap ook vertegenwoordigen bij bredere coördinatiemechanismen.

Met het doel veilige en conflictgevoelige programmering mogelijk te maken binnen de humanitaire gemeenschap door middel van sterke context- en veiligheidsbeoordelingen en begrip van de lokale omgeving, speelt de veiligheidsmanager een cruciale rol bij het voldoen aan de behoeften van getroffen bevolkingsgroepen binnen en buiten de PoC. De Safety Manager zal ook trainingscursussen voor interagency-personeel, waaronder; persoonlijke veiligheidstraining, bewakingstraining, rijopleiding, communicatietraining en training voor incidentmanagement.

Hoewel Malakal de taak is, wordt van de Safety Manager verwacht dat hij regelmatig beoordelingen uitvoert op andere locaties in de staat Upper Nile, en elders indien nodig.

Naast de kernfocus van ondersteuning in de internationale gemeenschap in Malakal, dient de veiligheidsmanager ook als veiligheidscentrum van de DRC in Malakal.

verantwoordelijkheden

Vertegenwoordiging en coördinatie

 • Regelmatige vergaderingen houden met de veiligheids- en beveiligingscentra van NGO's.
 • Vertegenwoordig NGO's als veiligheidscentrum in het lokale Area Security Management Team (ASMT), produceer notities voor vergaderingen en korte vertegenwoordigers van NGO's.
 • Vertegenwoordigen (binnen de grenzen overeengekomen door SMT's van verschillende organisaties) de humanitaire NGO-gemeenschap in communicatie met relevante nationale belanghebbenden (vertegenwoordigers van begunstigde gemeenschap, lokale overheid, lokale gewapende actoren) over veiligheid en beveiliging.
 • Coördinatie van activiteiten binnen en buiten de PoC met betrekking tot veiligheid met relevante delen van UNMISS (UNPOL, FPU, UNDSS, enz.) Definieer en organiseer konvooiprocedures met en zonder UNMISS-krachtbescherming.
 • Ontwikkelen en onderhouden van belangrijke contactlijsten van personeel dat betrokken is bij het beheer van veiligheidskaarten. Werk als een liaison tussen humanitaire partners en die veiligheids- en veiligheidsagentschappen / personeel (inclusief lokale actoren).
 • Pleit voor verbetering van de veiligheid in de Humanitaire Hub, indien nodig.

ONTDEK MEER EN IS HIER VAN TOEPASSING

LOCATIE: het VK en Noord-Ierland

POSITIE: Epidemiologie Adviseur

DE AZG-OCA-EPIDEMIE EN HET PUBLIEK GEZONDHEID INTELLIGENTIETEAM

Het Epidemiology and Public Health Intelligence (EPHI) -team is een multidisciplinair cross-locatieteam bestaande uit epidemiologen (in de Londense, Amsterdamse en Berlijnse kantoren), specialisten in de volksgezondheid en GIS- en eHealth-specialisten. Het team ondersteunt de veld- en hoofdkwarteteams van AZG om op feiten gebaseerde, datagedreven beslissingen te nemen over medische en volksgezondheidsactiviteiten. Dit wordt bereikt door:

 1. effectieve en relevante verzameling van gegevens in bewakingssystemen, het gezondheidsinformatiesysteem (HIS), gezondheidsevaluaties en -onderzoeken, operationeel onderzoek en onderzoek en reactie op uitbraken
 2. ondersteunde analyse en interpretatie van deze gegevens
 3. een werkingsmodel op basis van een sterke veldepidemiologie, GIS en capaciteit voor de volksgezondheid met gemakkelijke toegang tot deskundige ondersteuning
 4. innovatie in technologie, data visualisatie, onderzoeksmethodologie en operationeel onderzoek om deze activiteiten te verbeteren.

WERK DOEL

Artsen zonder Grenzen OCA-epidemiologen ondersteunen gezondheidstoezicht en gegevensbeheer, bieden snelle respons op ziekte-uitbraken en noodsituaties, faciliteren veldonderzoeken en ondersteunen operationeel onderzoek. Deze epidemiologische capaciteit is nodig om de routinematige gegevensverzameling en -analyse te versterken en de empirisch onderbouwde besluitvorming te verbeteren, inclusief operationeel onderzoek in onze veldprojecten.

Terwijl de meeste tijd van een MSF OCA-epidemioloog wordt besteed aan het uitvoeren van dergelijke veldondersteuning, heeft elk lid van het epidemiologieteam ook specifieke specialisatiegebieden. De post-houder zal dus aantoonbare ervaring hebben met veldepidemiologie, uitbraakreacties en humanitaire hulp, alsook met expertise in een specifiek, relevant epidemiologisch onderwerp (zie lijst van prioritaire onderwerpen hieronder).

HOOFDZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 1. Ondersteuning van het AZG-strategisch plan op het gebied van epidemiologische activiteiten, inclusief ondersteuning van de operationele onderzoeksactiviteiten van MSF OCA.
 2. Implementeer de visie en strategie van het MSF OCA EPHI-team, in samenwerking met andere leden van dit team.
 3. Verbeter gegevensbeheer en datagedreven besluitvorming in MSF OCA.
 4. Onderbouwing van evidence-based besluitvorming bij MSF OCA door gebruik te maken van peer-reviewed onderzoek en academische links om epidemiologisch werk en collega's te informeren door gebruik te maken van externe bronnen en nieuwe technologische hulpmiddelen; en het verspreiden van veldrelevant operationeel onderzoek.
 5. Biedt epidemiologische expertise om cross-sectionele enquêtes en community-based assessments in de veldprojecten te ondersteunen of direct te implementeren.
 6. Biedt epidemiologische expertise om de detectie, het onderzoek en de reactie op uitbraken te verbeteren, door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en het onderhoud van bewakingssystemen (bijv. Op gezondheidsfaciliteiten gebaseerde, community-based, media en sociale media monitoring) en onderzoek naar uitbraken, met behulp van relevante instrumenten en technologieën. Dit wordt uitgevoerd door directe activiteiten in het veld, ondersteuning van veldgebaseerde epidemiologen of ondersteuning op afstand.
 7. Geef indien nodig aanvullende epidemiologische capaciteit voor noodsituaties in het veld.
 8. Verstrek deskundigheid in een specifiek epidemiologisch onderwerp dat kan omvatten
 9. Ondersteuning van de kwaliteit van epidemiologisch werk binnen een portfolio van AZG-missies, door tijdig en gedegen advies te verstrekken aan de gezondheidsadviseur, medische coördinator en andere gespecialiseerde adviseurs via het Medical Support Team-systeem.
 10. Ondersteuning en mentorschap bieden voor epidemiologen in het veld, waaronder veldbezoeken afleggen om veldmedewerkers te coachen en te adviseren over epidemiologische activiteiten.
 11. Geef deskundig advies en technische ondersteuning aan collega's van de OCA Public Health Department en aan andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen (bijvoorbeeld Operations and Humanitarian Affairs) over interdisciplinaire kwesties met betrekking tot epidemiologie om de kwaliteit van programma's te verbeteren.
 12. Ontwikkel en faciliteer training in epidemiologie voor buitendienstmedewerkers via interne en intersectionele cursussen en op afstand en in het veld gerichte coaching en zorg voor kennisoverdracht over nieuw materiaal.
 13. Bouw en onderhoud netwerken binnen AZG en met relevante externe instellingen en specialisten om samenwerkingsverbanden te vormen en kennis uit te wisselen.
 14. Vertegenwoordig Artsen zonder Grenzen in de academische gemeenschap en de gemeenschap voor volksgezondheid en de media, bedrijven en supporters, waar van toepassing.
 15. Beheer financiële middelen van het werkgebied; het opstellen van regelmatige financiële prognoses voor de activiteiten en het beheren van de uitgaven in overeenstemming met het financieel beleid en de procedures van AZG.
 16. Wees een actief lid van de Manson Unit en MSF UK; ondersteuning van het MSF UK Strategic Plan en bredere activiteiten van MSF UK.

ONTDEK MEER EN IS HIER VAN TOEPASSING

LOCATIE: Irak

POSITIE: Health Manager

Kwaliteitsgezondheidsdiensten implementeren en bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het voorstel binnen het geplande tijdschema en het geplande budget. Bouw de capaciteit van het lokale gezondheidsteam door relevante supervisie, training en technische ondersteuning te bieden. Bijdragen tot monitoring en rapportage over de voortgang van het project.

project Overzicht

In reactie op de aanhoudende crisis in Irak levert het programma van Medair noodhulp aan Iraakse ontheemden, repatrianten en gastgemeenschappen in de provincies Duhok, Ninewa, Kirkuk en Salah-al-Din. Projecten omvatten primaire gezondheidszorg, onderdak en NFI-bijstand, multi-purpose cash-assistentie en WASH. Aangezien het Irak-programma werkt binnen het Midden-Oostenprogramma van Medair, wordt samenwerking, coördinatie en gedeeld leren van projecten binnen de regio verwacht.

Werkplaats& Voorwaarden

Gevestigd in Mosul met alle veld- en klinische werkzaamheden in de districten Telkaif, Telafar en Mosul, Ninewa-gouvernement, Irak. Bekijk het werk van Medair inIrak.

Begindatum / initiële contractdetails

Zo spoedig mogelijk. Voltijd, 12 maanden.

Kernactiviteiten

Gezondheidszorg

 • Verantwoordelijk voor de implementatie, het beheer en het toezicht op de toegewezen gezondheidsprojecten in overeenstemming met het activiteitenplan van het projectvoorstel en nationale en internationale richtlijnen. Regelmatige excursies naar klinieken en andere gezondheidsfaciliteiten voor ondersteuning en supervisie.
 • Zorg ervoor dat er regelmatig evaluaties en evaluaties worden uitgevoerd. Zorgen voor de kwaliteit van het programma, met rapportages aan de relevante veldbeheerders. Geef input voor de integratie van deelname van begunstigden aan alle aspecten van het project.
 • Houd toezicht op het proces van gegevensverzameling om te voldoen aan de vereisten en deadlines die zijn vastgesteld door Medair en externe partners. Input in de ontwikkeling van de landenstrategie en donorvoorstellen.

Personeel's management

 • Beheer van het team, inclusief rekrutering, dagelijks beheer, ontwikkeling en training, enz. Het gezondheidsteam kan bestaan ​​uit gecertificeerde gezondheidswerkers (bijv. Artsen, medische assistenten en verpleegkundigen) en andere gezondheidswerkers (bijvoorbeeld apothekers en laboranten).
 • Regelmatige teamvergaderingen met het team faciliteren, individuele doelstellingen bekijken, zorgen dat teamleden op de hoogte blijven van zaken die relevant zijn voor hun werk en feedback bieden.
 • Bevordering van de gezondheid en veiligheid van het gezondheidsteam door te zorgen voor de toepassing van beveiligingsrichtlijnen, gezondheid en veiligheid op het werk en gezonde levensomstandigheden en -praktijken.

Financieel Management

 • Werk samen met de relevante veldbeheerders om gezondheidsbudgetten te plannen, samen te stellen en te beheren.
 • Coördineren en toezicht houden op kleinzakelijke behoeften van het toegewezen gezondheidsteam, zodat alle vereiste papierwerk nauwkeurig en tijdig wordt voltooid.

Communicatie en coördinatie

 • Vertegenwoordig Medair op relevante bijeenkomsten met lokale autoriteiten, VN-agentschappen en andere NGO's.
 • Ontwikkelen en onderhouden van passende, regelmatige, transparante en ondersteunende communicatiestructuren met het toegewezen gezondheidsteam, gezondheidsbeheerders en adviseurs van Medair in het land en andere relevante belanghebbenden (bijv. Begunstigden, lokale overheidsfunctionarissen, VN-agentschappen en andere NGO's).

Logistiek

 • Beheer de juiste en tijdige bestelling van alle benodigde medicijnen, benodigdheden en apparatuur voor de toegewezen gezondheidsactiviteiten, zorg ervoor dat minimumvoorraden worden bijgehouden en items correct worden verdeeld.

Quality Management

 • Promoot en gebruik het intranet van Medair en andere operationele procedures.
 • Implementeer relevant beleid en normen met betrekking tot de levering van gezondheidszorg, inclusief Sphere en HAP-normen, het ministerie van Volksgezondheid en richtlijnen van donoren en andere goede praktijken.
 • Neem deel zoals gevraagd in de interne workshops en afstandsessies van Medair om op de hoogte te blijven van veranderende trends, nieuwe richtlijnen en best practices.

Team geestelijk leven

 • Weerspiegelen de waarden van Medair met teamleden, lokaal personeel, begunstigden en externe contacten.
 • Werk, leef en bid samen in onze op christelijk geloof gebaseerde team-instellingen. Draag volledig bij aan het rijke spirituele leven van je team, inclusief team-devoties, gebeden en bemoedigende woorden.
 • Aangemoedigd om deel te nemen en bij te dragen aan het internationale gebedsnetwerk van Medair.

Deze functiebeschrijving omvat de belangrijkste taken die worden verwacht. Andere taken kunnen worden toegewezen als dat nodig is.

Kwalificaties

 • Klinisch diploma (arts, apotheker, verpleegkundige, tandarts).
 • Sterke praktische kennis van Engels en Arabisch (gesproken en geschreven).

Ervaring / competenties

 • 3 jaar na de kwalificatie medische beroepservaring.
 • 2 jaar ervaring in het beheren van gezondheidsprojecten en personeel voor een internationale organisatie.
 • In staat om goede relaties te ontwikkelen met collega's, begunstigden, andere instanties en lokale autoriteiten.
 • Vermogen en bereidheid om projectimplementatie te beheren.
 • In staat om duidelijke doelen te stellen voor het personeel en te delegeren.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden. In staat om meerdere taken te overzien en duidelijk prioriteiten te stellen.
 • Capaciteit om onder druk te werken en persoonlijke stressniveaus te beheren.
 • Creatief, ruimdenkend, flexibel, zelflerend.

ONTDEK MEER EN IS HIER VAN TOEPASSING

ARASCA MEDICAL