Gezondheidszorg: nieuwe maatregelen om wachtlijsten te verminderen

De regering introduceert het ‘skip the line’-mechanisme en nieuwe verplichtingen voor patiënten

Maatregelen om duidelijke timing in de medische diensten te garanderen

De Italiaanse regering heeft een nieuw decreet goedgekeurd om de lange wachtlijsten voor medische zorg in openbare gezondheidsinstellingen aan te pakken. De belangrijkste maatregel is de zogenaamde “sla de wachtrij overmechanisme. Als het niet mogelijk is om binnen het aangegeven tijdsbestek een bezoek of onderzoek te krijgen van de voorschrijvende arts in een openbare instelling, Lokale gezondheidsautoriteit (ASL) moet ervoor zorgen dat de dienst aan de patiënt wordt verleend in een nabijgelegen erkende privé-instelling of via een freelance professional, waarbij de patiënt alleen de eigen bijdrage hoeft te betalen. Kortom, het is een maatregel die lijkt op die uit 1998. Dat wil zeggen: bovengenoemd beginsel is al sinds 1998 in de wet verankerd, maar nooit echt nageleefd.

Hoe het Skip the Line-mechanisme werkt

Als een patiënt niet in staat is om een gezondheidszorg op basis van de criteria van de artsmoet de ASL de dienst verlenen in een openbare of particuliere voorziening. Zo moet een spoed-MRI-scan binnen 72 uur worden uitgevoerd, ongeacht waar deze wordt uitgevoerd.

De kosten van de dienst worden gedekt door de National Health Serviceterwijl de patiënt alleen het eigen bijdrage betaalt, tenzij vrijstelling is verleend.

Het decreet bepaalt ook dat de modaliteiten voor de implementatie ervan binnen zestig dagen in samenwerking met de gewesten zullen worden voorbereid.

Financiering en implementatie van het nieuwe systeem

Voor de financiering zal het besluit putten uit de middelen die reeds in het financieel plan zijn voorzien, dat 0.4 procent van de middelen reserveert voor wachtlijsten, ruim 500 miljoen euro meer dan wat er momenteel beschikbaar is. Daarnaast wordt het plafond voor aankopen bij particuliere aanbieders verhoogd: 121 miljoen in 2025, 123 miljoen in 2024, 370 miljoen in 2025 en vanaf 500 bijna 2026 miljoen per jaar. Het is echter onduidelijk of deze middelen voldoende zullen zijn om aan de gehele vraag naar diensten te voldoen, waardoor momenteel drie miljoen Italianen afzien van zorg vanwege buitensporig lange wachtlijsten. Volgens de eerste schattingen zouden de kosten ruim een ​​miljard euro per jaar bedragen.

Verplichtingen voor burgers en andere maatregelen tegen wachtlijsten

Het decreet legt ook nieuwe verplichtingen op aan de burgers. Indien hij/zij een afspraak met een arts of specialist mist, blijft hij/zij het eigen risico verschuldigd, behalve in geval van overmacht. Regio's zullen verplicht zijn om een Eén boekingscentrum, regionaal of subregionaal, voor alle haalbare diensten, zowel publiek als privaat geaccrediteerd. Lokale gezondheidsautoriteiten mogen boekingsactiviteiten niet sluiten of uitstellen, en digitale boeking en betaling van eigen bijdragen worden aangemoedigd. Daarnaast kunnen er op zaterdag en zondag bezoeken en onderzoeken worden gepland. Overuren voor artsen en verpleegkundigen zullen onderworpen zijn aan een vlaktakstarief van 15% in plaats van de bruto inkomstenbelastingschijf, waardoor hun inkomsten toenemen.

Deze maatregelen vormen een belangrijke stap in de strijd tegen lange wachtrijen. Dit nieuwe decreet moet inefficiënties wegnemen en de Nationale Gezondheidsdienst toegankelijker maken, de wachttijden verkorten en de zorg voor iedereen verbeteren.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: