Nieuw multifunctioneel centrum van CRI: solidariteit en wederopbouw in de regio Marche

Het Italiaanse Rode Kruis opent multifunctioneel centrum in Valfornace: een vuurtoren van hoop en wedergeboorte na de aardbeving

Veerkracht en solidariteit zijn sleutelelementen in noodsituaties en crisissituaties.

Het Italiaanse Rode Kruis (ICRC) heeft opnieuw een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ondersteuning van gemeenschappen die getroffen zijn door de crisis van 2016 aardbeving in de regio Marche met de inhuldiging van het Valfornace Multifunctioneel Centrum. Dit centrum vertegenwoordigt niet alleen een fysieke structuur, maar ook een tastbaar symbool van hoop en herstel voor de mensen die de verwoesting hebben ervaren die door deze tragische gebeurtenis is veroorzaakt.

Rosario Valastro, voorzitter van CRI, benadrukte hoe belangrijk het is om in te spelen op de behoeften van gemeenschappen, door van gebieden plekken te maken waar mensen van een betere levenskwaliteit kunnen genieten en sterkere sociale banden kunnen opbouwen. Het nieuwe centrum in Valfornace is het elfde werk dat door het Rode Kruis wordt uitgevoerd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Valastro heeft aanvullende projecten voor de toekomst aangekondigd, waarmee het voortdurende engagement van de organisatie om deze gebieden te ondersteunen wordt bevestigd.

Tijdens de inauguratie uitte president Valastro zijn dankbaarheid jegens de vrijwilligers van het Rode Kruis en noemde hen de ware zielen van de gemeenschapshulp. Deze individuen hebben de hoop vertegenwoordigd in tijden van extreme ontberingen, door mensen in nood te ondersteunen en te troosten.

Buitengewoon commissaris voor de wederopbouw van de aardbeving in 2016, Guido Castelli, benadrukte het belang van het bieden van inclusieve en duurzame diensten in de centrale Apennijnen, waarbij gastvrije ruimtes worden gecreëerd waar burgers zich onderdeel voelen van een gemeenschap. De opening van het Maria Ciccotti Multifunctioneel Centrum in Valfornace krijgt in dit perspectief een diepgaande betekenis.

Bij de openingsceremonie waren verschillende institutionele figuren betrokken en gesteund. De president van de regio Marche, Francesco Acquaroli, bedankte het Rode Kruis niet alleen voor zijn bijdrage aan de bouw van de faciliteit, maar ook voor het feit dat vrijwilligers belangrijke referentiepunten voor lokale gemeenschappen zijn geworden.

Een bijkomend gebaar van vrijgevigheid was de donatie van een elektronisch hulpmiddel (AED) voor gebruik bij volwassenen en kinderen door het Camerino CRI-comité aan de gemeente Valfornace. Dit apparaat, geschonken door Poste Italiane, vormt een aanvulling op het hartbeschermingsnetwerk dat door de CRI is geïmplementeerd in gebieden die zijn getroffen door de aardbeving.

De bouw van het Valfornace Multifunctioneel Centrum werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Esselunga en het Lucca Comité van het Rode Kruis. Deze partnerschappen getuigen van het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het faciliteren van de wederopbouw en het ondersteunen van gemeenschappen in tijden van crisis.

bron

CRI

Andere klanten bestelden ook: