PEERS en NSAI-webinar om de CBRN-E-beveiliging in Europa te versterken

Bevordering van de Europese paraatheid en respons op CBRN-E door middel van standaardisatie

De National Standards Authority of Ireland (NSAI) en het PracticE Ecosystem for StandaRdS (PEERS)-project organiseren op 12 december 2023 gezamenlijk een webinar met de titel 'Enhancing CBRN-E Preparedness and Response Capabilities through Standardization.' Het webinar heeft tot doel de lopende Europese CBRN-E-onderzoeks- en standaardisatie-inspanningen onder de aandacht te brengen, waarbij de nadruk specifiek ligt op de veiligheid van burgers en de samenleving.

Open voor leden van nationale normalisatie-instellingen en eerstehulpverleners zoals politieagenten, brandweerliedenen paramedici die betrokken zijn bij de respons op CBRN-E-incidenten, biedt het evenement een platform om inzichten te delen en samenwerking te bevorderen.

PEERS, een Horizon Europa-project, heeft tot doel het operationele veiligheids- en beveiligingsbeleid van de Europese Unie te versterken. Het project legt de nadruk op door de praktijk aangestuurde ecosystemen en prenormatieve processen. Een divers team van specialisten binnen PEERS werkt samen om te voldoen aan de verwachtingen van beleidsmakers en praktijkmensen, waardoor transformatieve veranderingen in het Europese CBRN-E-landschap worden gestimuleerd.

Centraal in dit initiatief staat de creatie van een uitgebreide datasetkaart door het PEERS-project. Deze kaart omvat een breed scala aan gegevens en biedt een significante landschapskartering van CBRN-E-belanghebbenden, normen en producten en diensten.

Het PEERS-project werkt aan CBRN-E

bron

NSAI

Andere klanten bestelden ook: