HART-ambulansen, en operativ evolusjon for farlige scenarier

Noen inngrep er ikke standard. Oppdag HART ambulanse-ambulanseprogrammet og fagfolk for terrorangrep og CBRN-scenarier.

I 2004 ba Ambulance Service Association (ASA) og Department of Health, ASA Civil Contingencies Committee om å starte en undersøkelse av personell. Prosjektet deres var å finne ambulansepersonell (EMT, Ambulansearbeider, og lege) andre legevaktpersoner som kan jobbe innenfor den "varme sonen" etter en alvorlig farlig hendelse. La oss se HART Ambulansearbeider ambulanseprogram.

HART-programmet - Trenet paramedicin for spesielle scenarier

Tradisjonelt hadde Ambulansetjenesten alltid operert innenfor den "kalde sonen", områder der det ikke var forurensning og sonen ble ansett for å være et trygt arbeidsmiljø. Ulike hendelser de siste årene, sammen med den økende trusselen om CBRN-nødsituasjoner, resulterte i at ambulansepersonell ble trent og utstyrt til å arbeide i et "varmt sone" -miljø. Årsaken er at ambulansepersonell kan tilby dekontaminering til skadelidte og arbeidere i nødetatene under medisinsk tilsyn tidligere.

HART ambulanse-ambulanseperson - Det indre leddet

I januar 2005 erkjente eksperter på ambulansetjenester og spesialister på CBRN-feltet at ikke det å kunne operere i den varme sonen til en større hendelse betydde "havarier". Hvis ambulansetjenesten ikke er i stand til å gjennomføre de kliniske inngrep som er nødvendige for å bevare liv i de tidlige stadiene av en CBRN / HAZMAT-hendelse, kan mennesker dø. Å holde seg utenfor den varme sonen betyr at du ikke kan ta med en båre til pasientene som ikke er i stand til å gå. Det kan redusere overlevelsesraten. ASA-kommisjonen begynner å skape mannskaper som kan hoppe av ambulansen i en varm sone uten mangel på utstyr eller klargjøring.

Etterfølgende erfaring fra terrorbombingene i London 7. juli 2005 beviste at det å kunne jobbe i sentrum av disse scenene når det ikke var noen forurensning til stede, gjorde at mange liv ble reddet som ellers ville gått tapt.

Som et resultat ble beslutningen tatt for å undersøke muligheten for å kunne trene og utruste personell som ville kunne arbeide trygt i slike miljøer, selv når det er forurensninger eller andre alvorlige farer som er tilstede (enten forårsaket bevisst eller ved et uhell). Dette resulterte i begynnelsen av HART-programmet.

Brannvesenet kontaktet senere Helsedepartementet med en forespørsel om å vurdere å trene paramedikere til å jobbe i Urban Search and Rescue (USAR) miljø, sammen med sitt personell. Vedtaket ble senere tatt, i løpet av 2006, om å legge til en USAR-evne til HART-prosjektet.

HART komponenter

Innenfor HART-programmet er det for tiden to komponenter:

I tiden forventes det at andre spesialistroller, som Maritime Incident Response Group (MIRG), som er et resultat av 'Sea of ​​Change' -prosjektet, også vil bli integrert i HART.

HART ambulanse-paramedic-programmet Roll-Out

HART-IRU evalueres i London Ambulance Service, og HART-USAR vurderes i Yorkshire Ambulance Service. Planen er å etablere flere HART-enheter i Nord-vest og West Midlands i den første fasen av utrullingen over England, med andre som skal følge kort tid etter.

LES OGSÅ

Hvordan trener HART paramedikere?

Sikkerhetsstandarder for ambulanse av de engelske NHS-trustene: spesifikasjoner for kjøretøyets kjøretøy

Engelske NHS-ambulansesikkerhetsstandarder: konverteringskrav (del 1)

Hvordan dekontaminere og rengjøre ambulansen ordentlig?

Hvordan svare på CBRNE-hendelser?

Kommentarer er stengt.