Gjennomgang av medisinsk utstyr: Hvordan opprettholde garantien på produktene dine?

Mange ambulanseinstrumenter er medisinske apparater. Dette betyr at de alle er underlagt CE-merkingsprotokoll. Som en ny europeisk forordning er etablert, er det en enkel artikkel å advare utøvere og EMS-arbeidstakere om straff og sivile risikoer når det gjelder gjennomgang og vedlikehold på ambulansemedisinske apparater.

Det er mange viktige regler som må respekteres for å kunne bruke medisinsk utstyr trygt, uten risiko for begge pasienter og fagfolk. Hva kan skje med de som ikke betaler nok oppmerksomhet til regler, forskrifter og ikke utfører regelmessige kontroller og vedlikehold?

La oss ta en titt på denne komplekse verden i detaljer. Først må vi huske på at dette er et felt laget av regler som utgjør et grunnleggende prinsipp: SIKKERHET!

  1. Hva står CE-merket på en medisinsk enhet for?
  2. Hva menes med "produktgaranti"?
  3. Hva er regelmessig vedlikehold og hvorfor skal det utføres?

"Vedlikehold","generell gjennomgang","levetid","vedlikeholdsintervensjoner”. Det er mange ord som begynner å bli introdusert oftere innenfor riket av ambulansehåndtering.

Dette gjelder ikke bare for kjøretøystyring, men også for alle enhetene som er ombord. Fra klinisk hjelp til pasientens bevegelse er det regler som skal følges for å "Ikke miste" CE-merkingsoverensstemmelsen.

Medisinsk ventilasjon, defibrillatorer eller elektroniske enheter trenger vedlikehold og kontroller

Hva innebærer det?

De CE-merking er en produsentens garanti som garanterer sluttkunden at "dette produktet er i samsvar med alle de grunnleggende kravene som er lagt ut i Europeisk direktiv 93 / 42 / CE fra designfasen til innføring i markedet og bruken av enheten i visse situasjoner ".

I en verden av medisinsk utstyr, dette merket ledsages - når det er nødvendig - av anbefalinger og bestemmelser utstedt av relevante myndigheter, for eksempel departementer og / eller sertifiseringsinstitusjoner. Disse settene av anbefalinger brukes til å forklare hvordan opprettholde enheten din under perfekte forhold under hele levetiden og for at den skal fungere uten å skade redningsmennene eller til pasientene.

Noen av instrumentene som er ombord på ambulanse er en del av den såkalte "medisinsk utstyr”. Disse verktøyene brukes i medisin til forskjellige formål. Definisjonen gitt av direktivet er følgende:

Medisinsk utstyr: ethvert instrument, apparat, apparat, materiale eller annen gjenstand, enten det er brukt alene eller i kombinasjon, inkludert programvaren som er nødvendig for at den skal brukes korrekt av produsenten som skal brukes til mennesker med det formål:
- diagnostisering, forebygging, overvåking, behandling eller lindring av sykdom
- diagnose, overvåking, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller funksjonshemning
- undersøkelse, erstatning eller modifikasjon av anatomien eller en fysiologisk prosess
- kontroll av unnfangelse, og som ikke oppnår sin viktigste tiltenkte handling i eller på menneskekroppen ved farmakologiske, immunologiske eller metabolske midler, men som kan assisteres i sin funksjon på en slik måte;

På neste side: Hvordan garanterer ambulansleverandøren at de bruker riktige enheter?