Bli med!

Emergency Live og EMSpedia er spesialiserte medier dedikert til mennesker som opererer i beredskapssektoren, til alle som ønsker å forbedre nødetatene over hele verden.
Du kan sende ditt bidrag om offentlig sikkerhetsforskning, EMS-studier, Saksrapport, redningsoperasjon eller forebygging og styring av ulykker som skjer naturlig eller som følge av menneskelig feil på redaktørens skrivebord.
Selv om noen av de daglige arbeidene som disse fagfolkene har gjort, kommer til overskriftene, er det meste av det som kun skjer, bare kjent for de som faktisk deltar i redning (livreddene selv og de som er reddet). Derfor er ingen bedre plassert enn deg å gi kreditt og tiltrekke seg den typen oppmerksomhet som disse menneskene og deres handlinger fortjener.
Du kan også fortelle om din egen personlige opplevelse av spesifikke hendelser eller med visse livreddende nødhjelpemidler. Vår redaktør vil hjelpe deg med å lage passende innhold til bladet.
Fyll ut nedenfra, vennligst oppgi tittelen på artikkelen din. Vi vil kontakte deg så snart som mulig for pubbliceringen.