Er du klar for SAMARITAN Contest 2018?

Pre-registreringsfasen for SAMARITAN Contest 2018 har offisielt begynt. I år skal konkurransen foregå i Danmark og Tyskland, i grenseområdet mellom byene Flensburg og Sønderborg.

SAMARITAN Contest er vårt nettverk av toårige ungdomskonkurranse i førstehjelp. Unge frivillige og ungdomsgrupper fra hele Europa kommer sammen for å måle sine ferdigheter og teoretiske kunnskaper, men også for å bli kjent med og bytte med sine kolleger fra den andre SAM.I. medlemsorganisasjoner.

Etter den vellykkede co-hosting av Konkurranse i 2016 by ASSR og SFOP, denne virkelig internasjonale gjennomføringen av arrangementet vil bli gjentatt i 2018 by ASB og DPA. Konkurransen 2018 er satt til å finne sted fra 24-27 August. Første koordinasjonsmøter mellom ASBs forening i Tysklands nordligste delstat Schleswig Holstein og DPA fant allerede sted i fjor. Nå vender vertene mot hoveddelen av arbeidet - utvikler årets konkurranse konsept, samt organiserer detaljene i logistikken.

Alle SAM.I. Organisasjoner har mottatt en forespørsel om å forhåndsregistrere lagene sine for planlegging. En annen fase av registreringen vil følge, der hver organisasjon må registrere sine individuelle lagmedlemmer.

Deltakere, ungdomstrenere og potensielle gjester på konkurransen inviteres også til å bli med på arrangementssiden på Facebook .