REAS 2023: Droner ved brannvesenets frontlinje

Brannslokkingsdroner, teknologisk innovasjon for beredskapsledelse

I den 22. utgaven av International Emergency Exhibition, REAS 2023, planlagt fra 6. til 8. oktober på Montichiari (BS) Exhibition Centre, vil droner spille en sentral rolle. Den nasjonale konferansen om bruk av droner i nødstilfeller vil gi mulighet for diskusjon og analyse av de siste innovasjonene på dette feltet. I år vil det være fokus på brannslokkingsdroner, verdifulle verktøy for å identifisere, overvåke og undertrykke skogbranner.

Konferansen, organisert av Roma Drone Conference og Sea Drone Tech Summit under ledelse av Luciano Castro, vil bli deltatt av representanter for brannvesenet, skogbrukskorpset og Samfunnssikkerhet, samt bransjeeksperter Andrea Beggio og Gabriele Giorgini fra Vector Robotics. Synergien mellom ulike enheter og felterfaringen til disse fagpersonene vil bidra til å skissere fremtiden for bruk av droner i kampen mot naturkatastrofer.

Et høydepunkt på konferansen vil være forhåndsvisningen av to revolusjonerende droner laget i Italia: FireHound Zero LTE og FireResponder, utviklet av Vector Robotics i samarbeid med NPC Spacemind. Den første, en fastvinget drone, er utstyrt med en infrarød sensor for tidlig branndeteksjon og presis overføring av koordinater. Den andre, en VTOL-drone, har kapasitet til å frakte opptil 6 kg med slokkemateriale som skal slippes på brannen, og representerer en lovende løsning for direkte aksjon på flammer.

Disse dronene, drevet av solenergi, kan fly i mange timer selv over lange avstander, og øker betydelig evnen til å overvåke og gripe inn i skogkledde områder. Den teknologiske innovasjonen representert av disse enhetene markerer et betydelig skritt fremover i håndteringen av nødsituasjoner ved skogbrann.

Også presentert under REAS 2023 vil 'Air Rescue Network Aeronautical Chart', et kart produsert av Avioportolano og EIL-systemer. Denne ressursen beskriver nettverket av 1,500 italienske luftfartsinfrastrukturer, inkludert flyplasser og overflater, som kan brukes til nød- og sivilbeskyttelsesoppdrag, og gir en omfattende og oppdatert oversikt for å forbedre koordineringen og effektiviteten av redningsoperasjoner.

Årets REAS demonstrerer nok en gang viktigheten av samarbeid og teknologisk innovasjon for å takle utfordringene fra naturlige nødsituasjoner. Bruken av brannslokkingsdroner, sammen med utviklingen av informasjonsressurser som kartet for luftfartsinfrastruktur, representerer et lovende kapittel mot mer effektiv og rettidig håndtering av nødsituasjoner i Italia.

kilde

Quadcopter Nyheter

Du vil kanskje også like