Tyskland, fra 2024 elektriske vertikale startfly (eVTOL) for å forbedre akuttmedisinsk hjelp

Betydelig samarbeid mellom ADAC Luftrettung og Volocopter for utvikling av elektriske vertikale start- og landingsfly (eVTOL) for redningstjenester

Et fremskritt innen luftredning og akuttmedisin

Samarbeidet er et resultat av et partnerskap som startet i 2018, da ADAC Luftrettung, en tysk luftredningsorganisasjon, og Volocopter, en pioner innen urban luftmobilitet, satte i gang en felles mulighetsundersøkelse av potensiell anvendelse av eVTOL i luftredningsoperasjoner. Denne undersøkelsen demonstrerte teoretisk effektiviteten til eVTOL-er i flymedisinske sammenhenger, og fremhevet deres potensial til å forbedre nødhjelpen.

Den nåværende planen er å innføre to VoloCity-fly, produsert av Volocopter, til ADAC Luftrettungs akuttmedisinsk tjeneste (SMU) i Tyskland i 2024. Bruken av disse kjøretøyene vil ikke erstatte bruken av redningshelikoptre, men vil tjene som et supplement, for å gi raskere assistanse fra luften. I tillegg har ADAC Luftrettung annonsert planer om å kjøpe ytterligere 150 eVTOL fra Volocopter i fremtiden, et tegn på deres langsiktige forpliktelse til å innovasjon innen luftredningssektoren.

Mange muligheter som dette samarbeidet gir

Frederic Bruder, administrerende direktør i ADAC Luftrettung, la vekt på de taktiske fordelene eVTOL kan gi redningstjenestene, som f.eks. operasjonell hastighet og overlegen lastekapasitet. Dirk Hoke, administrerende direktør i Volocopter, uttrykte sin entusiasme for muligheten for å starte eVTOL-operasjoner i Tyskland ved å redde liv, og understreket viktigheten av nødredningsbruk.

Internasjonal interesse for anvendelse av eVTOL i redningstjenester er svært sterk. Spesielt Assistance Publique – Hôpitaux de Paris viste interesse for ADAC Luftrettung-konseptet, et tegn på at innovasjon innen luftredning også kunne tas i bruk utenfor Tyskland.

Roberts_Srl_evtol_volocopterHovedpersonene

ADAC Luftrettung er en av de ledende helikopterredningsorganisasjoner i Europa, med over 50 redningshelikoptre i tjeneste fra 37 baser. Deres oppgave er å sørge for at pasienter får medisinsk behandling så raskt som mulig, enten gjennom transport til passende sykehus eller gjennom omsorg gitt av akuttleger på ulykkesstedet.

Volocopter er et innovativt selskap som har som mål å utvikle verdens første bærekraftig og utvidbart urban luftmobilitetsselskap. De sysselsetter for tiden 500 personer på kontorene sine i Tyskland og Singapore, og har gjennomført over 1500 offentlige og private testflyvninger.

Fremtiden?

Dette viktige og innovative samarbeidet har potensialet å transformere luftredningstjenester og forbedre akuttmedisinsk behandling. Gjennom bruk av eVTOL kan luftredningsorganisasjoner som ADAC Luftrettung kunne gi raskere og mer effektiv bistand til pasienter. Samtidig gir dette samarbeidet Volocopter muligheten til å demonstrere effektivitet og sikkerhet av kjøretøyene deres i en virkelig kontekst. Det skal bli interessant å følge utviklingen av dette samarbeidet de neste årene og se hvordan bruken av eVTOL-er i redningstjenester vil utvikle seg og spre seg internasjonalt.

Les også

Gambia, strategisk partnerskap med helsedepartementet for bruk av droner

Wingcopter mottar 40 millioner euro fra European Investment Bank (EIB) for å oppgradere leveringsdroner

Hydrogenkraft for leveringsdroner: Wingcopter og ZAL GmbH starter felles utvikling

Storbritannia, transport av essensielle medisinske forsyninger: droneforsøk lansert i Northumbria

USA, Blueflite, Acadian Ambulance og Fenstermaker slår seg sammen for å lage medisinske droner

kilde

lelezard.com

Du vil kanskje også like