PEERS og NSAI-webinar for å styrke CBRN-E-sikkerheten i Europa

Fremme europeisk CBRN-E-beredskap og respons gjennom standardisering

National Standards Authority of Ireland (NSAI) og PracticE Ecosystem for Standards (PEERS)-prosjektet arrangerer i samarbeid et webinar 12. desember 2023, med tittelen "Enhancing CBRN-E Preparedness and Response Capabilities through Standardization." Nettseminaret har som mål å vise frem pågående europeisk CBRN-E-forskning og standardiseringsinnsats, spesielt med fokus på innbyggere og samfunnssikkerhet.

Åpent for medlemmer av nasjonale standardiseringsorganer og førstehjelpere som politifolk, brannmenn, og paramedikere involvert i CBRN-E-hendelsesrespons, gir arrangementet en plattform for å dele innsikt og fremme samarbeid.

PEERS, et Horizon Europe-prosjekt, søker å styrke EUs operasjonelle sikkerhets- og sikkerhetspolitikk. Prosjektet legger vekt på praktikerdrevne økosystemer og prenormative prosesser. Et mangfoldig team av spesialister innen PEERS samarbeider for å møte politikernes og utøvernes forventninger, og driver transformerende endring i det europeiske CBRN-E-landskapet.

Sentralt i dette initiativet er opprettelsen av et omfattende datasettkart av PEERS-prosjektet. Dette kartet omfatter et bredt spekter av data, og tilbyr en betydelig landskapskartlegging av CBRN-E interessenter, standarder og produkter og tjenester.

PEERS-prosjektet jobber med CBRN-E

kilde

NSAI

Du vil kanskje også like