HERA: Europas svar på helsekrise

Et skritt fremover i den europeiske union for helseberedskap og -respons

Opprettelsen og viktigheten av HERA

Med etableringen av Helse beredskap og beredskap autoritet (HERA), den Den Europeiske Union har vist et målrettet engasjement for å styrke sin kapasitet til å reagere på helsekriser. Dette initiativet, lansert av presidenten for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen i hennes State of the Union-tale, representerer et avgjørende kapittel i realiseringen av European Health Union. HERA oppstår fra erkjennelsen av at i en tid preget av hyppige helsekrise, er en koordinert og rettidig respons på europeisk nivå avgjørende for å beskytte folkehelsen. Opprettelsen av denne myndigheten er basert på erfaringene fra covid-19-pandemien, hvor behovet for en mer strukturert og proaktiv tilnærming til å håndtere helsekriser ble tydelig.

Rollen og funksjonene til HERA

HERA er designet for å forbedre koordineringen av helsesikkerhet innen EU, og reagerer raskt på fremtidige helsetrusler. Organisasjonen av myndigheten er strukturert for å operere i to forskjellige faser: en av forberedelser og den andre av krise. I forberedelsesfasen, vil HERA fokusere på identifisering og investering i utvikling, produksjon og lagring av essensielle medisiner. Den vil også engasjere seg i opplæring av nasjonale eksperter for å bedre håndtere helsekrise med selvtillit og ekspertise. I tilfelle en helsenødsituasjon på EU-nivå, vil HERA gå over til "krise"-modus, utnytter all sin beslutningsmakt til å implementere nødstiltak og forutse utviklingen av kritiske situasjoner. Denne fasen vil sikre at sentrale medisinske mottiltak distribueres raskt og effektivt, etter en systematisk prosedyre tilpasset de spesifikke omstendighetene i øyeblikket.

Ressurser, samarbeid og HERAs globale tilnærming

Med et betydelig budsjett jobber HERA tett med eksisterende enheter som f.eks ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) og EMA (European Medicines Agency), samt med Medlemsland, industri, sivile samfunnog academy. Dette samarbeidsnettverket representerer en felles innsats for å sikre en felles tilnærming til beredskap i Europa. Videre samarbeider HERA også tett med internasjonale partnere for å styrke global beredskap og respons, for å sikre at land over hele verden er i stand til å produsere vaksiner, medisiner og medisinske forsyninger i tider med behov.

Fremtidige trinn og implementering av HERA

HERA ble operativ i 2022. Teamet jobber iherdig for å sikre at myndigheten kan oppfylle sin avgjørende rolle i å beskytte EU mot fremtidige helsekriser. Den fullstendige implementeringen av HERA representerer en betydelig milepæl i hvordan Europa håndterer helsekriser, og gir et strukturert og robust rammeverk for å håndtere fremtidige kriser.

Kilder

Du vil kanskje også like