I Senatet for å snakke om vold i redningsfeltet

5. mars, kl. 5, var den italienske premieren på kortfilmen «Confronti – Violence against Healthcare Workers», unnfanget og produsert av Dr. Fausto D'Agostino

På det kommende mars 5th, i det institusjonelle hjertet av Italia, vil en nasjonal resonanshendelse finne sted som tar sikte på å adressere en økende bekymring i helsesektoren: vold mot helsepersonell. Denne konferansen, som skal holdes i Caduti di Nassirya Hall i republikkens senat, ser samarbeidet til prominente skikkelser som f.eks Dr. Fausto D'Agostino, Chief Medical Officer for anestesi og intensivbehandling ved Campus Bio-Medico i Roma, og senator Mariolina Castellone, som alltid har vært engasjert i konkrete handlinger for å støtte den nasjonale helsetjenesten, med mål om å fremme større bevissthet og forebygging mot dette alarmerende fenomenet.

Et voksende problem

I de senere år, Italia har vært vitne til en urovekkende økning i angrep mot ansatte i helsesektoren. I følge statistikk levert av INAIL var det bare i 2023 ca 3,000 tilfeller av vold, et tall som gjenspeiler alvoret i situasjonen og behovet for målrettede intervensjoner. Disse handlingene setter ikke bare arbeidstakernes sikkerhet i fare, men har også dype konsekvenser for organiseringen og effektiviteten til helsevesenet.

En institusjonell respons

Arrangementet 5. mars representerer et viktig skritt fremover for å erkjenne og ta tak i dette problemet. Med tilstedeværelsen av institusjonelle skikkelser, bransjeeksperter og ofre for aggresjon, har konferansen som mål å skape konstruktiv dialog og foreslå konkrete løsninger. Deltakelse av skuespiller Massimo Lopez i kortfilmen "Confronti – Vold mot helsearbeidere“, produsert av Dr. D'Agostino, understreker videre viktigheten av å effektivt kommunisere alvorlighetsgraden av dette fenomenet til allmennheten.

På konferansen, moderert av RAI-journalist Gerardo D'Amico, vil foredragsholdere inkludere Roberto Garofoli (Seksjonspresident i statsrådet), Nino Cartabellotta (GIMBE Foundation), Patrizio Rossi (INAIL), Filippo Anelli (President for FNOMCEO), Antonio Magi (President for ordenen av medisinske kirurger og tannleger i Roma), Mariella Mainolfi (Helsedepartementet), Dario Iaia (parlamentarisk kommisjon Ecomafie, straffeadvokat), Fabrizio Colella (Barnelege, offer for aggresjon), Fabio De Iaco (President for SIMEU), med spesiell gjesteskuespiller Lin Banfi.

Utdanning og forebygging

5. mars sammenfaller med "Nasjonal dag for utdanning og forebygging mot vold mot helsevesen og sosio-sanitære aktører", etablert av Helsedepartementet. Dette er ikke en tilfeldighet, men et tydelig signal om institusjonenes forpliktelse til å fremme initiativer som tar sikte på å øke bevisstheten blant befolkningen og gi helsepersonell de nødvendige verktøyene for å håndtere og forebygge slike situasjoner.

Konferansen står som en avgjørende øyeblikk å ta opp vold i helsesektoren med besluttsomhet. Det er viktig at hendelser som dette ikke forblir isolerte, men blir en del av en bredere og strukturert bevegelse som er i stand til å påvirke nasjonal helse- og sikkerhetspolitikk positivt. Bare gjennom utdanning, forebygging og kollektivt engasjement vil det være mulig å sikre et trygt arbeidsmiljø for helsepersonell og forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys befolkningen.

Til meld deg på konferansen: https://centroformazionemedica.it/eventi-calendario/violenze-sugli-operatori-sanitari/

Kilder

  • Pressemelding fra Centro Formazione Medica
Du vil kanskje også like