Brannbrann: noen av de vanligste årsakene

Påsatt brann: rollen til brannstiftere, økonomiske interesser og redningsmenn

Vi har nå sett flere branner som har skapt forskjellige katastrofer: noen av disse forblir verdensberømte nettopp på grunn av antall hektar brent, antall ofre eller deres berømte omstendigheter. Det er alltid et drama som må håndteres dag etter dag, selv om det virkelige spørsmålet er hvorfor disse tragediene skjer i utgangspunktet.

Spesielt branner oppstår ikke alltid naturlig. En stor del er faktisk av brannstiftelse. Det er da det tørre været eller sterke vindene som sprer det forferdelige arbeidet til dem som satte flammene: men hvorfor skjer dette? Hvorfor er det et ønske om å brenne hektar med skog og sette menneskers liv på spill? Her er noen teorier.

Brannstiftere som gjør et skue ut av tragedien

I mange tilfeller snakker man om brannstiftere når man spesielt ennå ikke vet den sanne og rene årsaken til at en brann ble påsatt. Vanligvis oppretter brannstiftere branner ikke bare for å beundre den økologiske katastrofen, se røyken og flammene stige, men også for å se brannvesenets spesielle utrykningskjøretøy eller for å beundre Canadair som flyr over stedet. Det er derfor en reell psykisk lidelse som ofte er iboende hos selv uante mennesker.

Forretningsinteresser ved lokal kriminalitet

En ting som ofte skjer er interessen til visse enheter for å brenne land for å gjøre det ikke lenger produktivt for dyrking eller å gjenoppdyrke en skog i det området. Å gjendyrke en hel skog kan ta opptil 30 år og krever mye mer pleie gitt det tidligere brente landet. Dette kan få noen kommuner eller områder til å gi opp og selge landet, og endre det fra landbruk til industri. I tillegg utgjør brent mark en høy hydrogeologisk risiko.

Monetære interesser til redningsmennene selv

Oppdaget et par ganger i løpet av historien til store branner, noen ganger er det de samme menneskene som må redde oss fra branner som satte opp brannene. Disse er ikke brannmenn ansatt på permanent basis, men noen ganger er de frivillige (til og med fra foreninger, i noen tilfeller) som prøver å utvide sesongarbeidet til andre måneder. Andre får vaktbetalt, så det er i deres interesse å få flest mulig anrop før sesongslutt.

Branner kan selvfølgelig også oppstå fordi noen ikke var nøye med å slukke en sigarett eller ikke slokke bålet ordentlig. Imidlertid skjer det store antallet branner dessverre av enda tristere årsaker.

Du vil kanskje også like