De mest etterspurte medisinske spesialitetene i 2024

En titt på gjeldende trender innen medisinsk spesialisering

Feltet av medisin er i stadig utvikling, og med det behovet for spesialisering. I 2024 har noen medisinske spesialiseringer skilt seg ut for sin etterspørsel i helsesektoren.

Fremtredende spesialiseringer

I følge data fra 2023 fylte noen medisinske spesialiseringer seg raskt selv under den første tildelingsperioden, noe som tyder på sterk etterspørsel. Blant disse er Endokrinologi, psykiatri, kardiovaskulære sykdommer, nevrokirurgi, nevrologi, obstetrikk og gynekologi, øre-nesediagnostikk, radiodiagnostikk, plastisk, rekonstruktiv og estetisk kirurgi, dermatologi, og Oftalmologi. Disse spesialiseringene er valgt for deres karrieremuligheter, godtgjørelse og livskvalitet de tilbyr.

Mindre attraktive områder

Til tross for den avgjørende betydningen av spesialiseringer innen Anestesi og intensivbehandling og Nødsmedisin, har disse områdene vist lavere attraktivitet blant unge leger. Dette skyldes i hovedsak utfordringene som kjennetegner disse feltene, slik som lange og ofte nattskifter, for stor arbeidsbelastning på grunn av bemanningsmangel, vanskeligheter med å ta ferie og høy risiko for fysisk og verbal aggresjon. Disse faktorene skaper stressende arbeidsforhold som er mindre tiltalende sammenlignet med andre spesialiseringer.

Videre står sektoren overfor en høy risiko for medisinsk-juridiske tvister, og legger til et ekstra lag med press til fagfolk som jobber i disse områdene. Den langsomme hastigheten på metning av valg for disse spesialiserte skolene resulterer i en numerisk mangel sammenlignet med nasjonal etterspørsel, og skaper en ond sirkel av arbeidspress og mangel på spesialister. Situasjonen i akuttmottaket, spesielt, er kritisk, med mange ledige stillinger som ikke blir besatt eller nesten det på grunn av utfordrende arbeidsforhold.

Disse problemene er en klar indikasjon på om tilstanden til det nasjonale helsevesenet om tilgjengeligheten av spesialiserte fagressurser. Den lave attraktiviteten til disse avgjørende områdene innen medisin krever umiddelbar oppmerksomhet for å sikre at helsevesenet kan fortsette å fungere effektivt og sikre pasientenes sikkerhet og velvære.

Kirurgi og medisin: ettertraktede spesialiseringer

På det kirurgiske feltet, Generell kirurgi, pediatrisk kirurgi, og Kardiotorakskirurgi er blant mest ettertraktede spesialiseringer. Disse spesialiseringene krever en lang og utfordrende utdanningsvei, men tilbyr givende karrieremuligheter. Innen det medisinske feltet har spesialiseringer som nevrologi, pediatri og allergologi og klinisk immunologi fått fremtredende plass, noe som gjenspeiler den økende betydningen av disse områdene i pasientbehandlingen.

Fremtiden for medisinske spesialiseringer

Med blikket mot fremtiden, noen spesialiseringer som f.eks Family Medicine og Indremedisin fortsette å være blant de mest erklærte av medisinske kandidater. Akuttmedisin, anestesiologi, og Obstetrikk/Gynekologi var blant topp fem mest ettertraktede spesialiseringer innen Forente Stater mellom 1990 og 2018. Mange nyutdannede endrer ofte spesialisering i årene etter endt utdanning og under praksisrotasjoner.

Kilder

Du vil kanskje også like