Master i krise- og katastrofehåndtering: Påmelding åpen

Avansert opplæring for fagfolk innen sikkerhet og sivilbeskyttelse: Registreringer åpner frem til 8. november 2024

De Catholic University of Sacred Heart lanserer en ny Masterprogram in Krise- og katastrofehåndtering, ledet av professor Marco Lombardi. Dette tverrfaglige programmet har som mål å gi kvalifikasjoner og faglig anerkjennelse innen feltet Samfunnssikkerhet, helsetjenester og spesifikke ferdigheter for lokale og statlige politistyrker, militært personell i aktiv tjeneste, tjenestemenn og ansatte i offentlig administrasjon, og sivile kontorer og innenriksdepartement. I tillegg tilbyr masterprogrammet de nødvendige ferdighetene for sertifisering av personell med ansvar for bedriftssikkerhet i Italia (Security Manager) og i utlandet (Travel Security Manager).

Målgruppe

Kurset er rettet mot nyutdannede på første nivå som ønsker å integrere og bruke nyttige og innovative ferdigheter til sine profesjonelle profiler, som kommer fra politisk-sosiale, ledelsesmessige, sosial-helse- og vitenskapelige disipliner. Masterprogrammet er spesielt egnet for operatører i sikkerhets-, beskyttelses- og sivilforsvarssystemet, og tilbyr økonomiske fordeler tilsvarende 50% av registreringsavgiften for disse kategoriene.

De pedagogisk initiativ retter seg også mot sikkerhetseksperter og de som jobber i reisesikkerhetssektoren, slik at de kan oppnå sertifisering på ulike nivåer basert på yrkeserfaring og kvalifikasjoner. Deltakelse muliggjør også påmelding for militært personell, da det anses å være av «militær interesse».

Varighet og innhold

De Masterprogram, med en total varighet på 1500 timer tilsvarende 60 studiepoeng, er strukturert i fire hovedundervisningsområder:

 1. Sosio-helseområdet, innenfor rammen av nødsituasjoner/haster og storskala nødsituasjoner.
 2. Sivilvernområde, med fokus på ledelsen og funksjonene til offentlig administrasjon og operatører på tvers av byråer.
 3. Risiko- og krisekommunikasjonsområde, inkludert studier og forebygging av hendelser, inkludert ondsinnede.
 4. Sikkerhet og sikkerhet område i offentlig administrasjon og selskapsintern sikkerhetsstyring.

Klassene holdes fra kl 2024. november til 2025. november, hovedsakelig online på lørdager fra 9:00 til 6:00, med noen økter på søndager og kvelder. Programmet inkluderer også fjernkontrollerte tester og kontroller, med mulighet for å gjennomgå leksjonene.

Praktiske praksisplasser, sceneplasseringer, og workshops for 400 timer planlegges i samarbeid med:

 • AISPA – Italiensk sammenslutning av sikkerhetsledere
 • Quintum Scutum studiesenter for beredskapshåndtering
 • Opplæringstjenester for luftfart – ATS
 • Center of Excellence for stabilitetspolitiets enheter – CoESPU
 • Generaldirektoratet for den regionale beredskapsetaten – Haster AREU Lombardia
 • Forumsikkerhet
 • Quaser Certifications Institute
 • Nato Rapid Deployable Corps – Italia, Nato-base Solbiate Olona
 • SEA Academy Teacher National Union of Officers on Permission of Italy – UNUCI, Gallarate-seksjonen

Hvordan søke

Påmeldingene er åpne til kl November 8, 2024. For mer informasjon om masterstrukturen, utdanningsprogrammet og praksisplasser, ta kontakt master.protezionedifesacivile@unicatt.it. For generell informasjon og administrative prosedyrer er Master's Office of the Catholic University of the Sacred Heart tilgjengelig på master.universitari@unicatt.it.

Kilder

 • Pressemelding fra Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Du vil kanskje også like