På USNS Mercy Board - Det største Naval Hospital i verden av USA

Administrert av United States Navy, USNS Barmhjertighet primært opererer i Stillehavet og indiske hav. Det er den største sykehusskip i verden og den fjerde største i hele landet. Hennes primære oppdrag er å gi rask, fleksibel og mobil akutt medisinsk og kirurgisk tjenester for å støtte Marine Corps Air/Ground Task Forces Utplassert i land, Army og Air Force enheter utplassert i land, og naval amphibious oppgavestyrker og kampstyrker flytende.

I tillegg gir hun mobilkirurgisk sykehustjeneste til bruk av egnede amerikanske myndigheter i Humanitær bistand (HCA), katastrofe eller humanitær nødhjelp eller begrenset humanitær omsorgsulykke til disse militære operasjonene eller fredstidene.

Hun kan huse helikoptre, båter og tilfeldigheter, om nødvendig. Det høyeste prifessional nivået av medisinsk behandling om bord!

Kommentarer er stengt.